Szerzetesi rövidítések

Rövidítés Magyarázat
CB

Communauté des Béatitudes, Nyolc Boldogság Közösség

CISM

Conferenza Italiana Superiori Maggiori, A Férfi Nagyobb Elöljárók [Szerzeteselöljárók] Olaszországi Konferenciája

CIVCSVA

Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae, Megszentelt Élet Intézményeinek és Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja (szentszéki dikasztérium)

CJ

Congregatio Jesu Szerzetesközösség (Korábban: angolkisasszonyok)

CLAR

Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas, Latin-amerikai és Karib-szigeteki Szerzetesrendek Konföderációja

Claretianum ITVC

Claretianum Istituto di Teologia della Vita Consacrata, Claretianum Szerzetesteológiai Intézet (Róma)

CM

Congregatio Missionis, Misszióstársaság, lazaristák

CMIS

Conference Mondiale des Instituts Seculiers, Világi Intézmények Világkonferenciája

CONFER

Conferencia Española de Religiosos, Spanyol Szerzetesrendek Konferenciája; CONFER a neve a konferencia szerzetesi folyóiratának is.

CORREF

Conférence des Religieux et Religieuses de France, Franciaországi Szerzetesek és Szerzetesnők Konferenciája

DOK

Deutschen Ordensobernkonferenz, Németországi Nagyobb Elöljárók Konferenciája

FDC

Filiae Divinae Caritatis, Isteni Szeretet Leányai

FMM

Franciscaines Missionaires de Marie, Ferences Mária Misszionárius Nővérek

ITVR

Instituto Teológico de Vida Religiosa, Szerzetesteológiai Intézet (Madrid)

MI

Ministri degli Infermi, Betegeket Szolgálók Rendje, kamilliánusok

OCD

Ordo Carmelitarum Discalceatorum, Sarutlan Kármeliták Rendje, kármeliták

OCist

Ordo Cisterciensis, Ciszterci Rend, ciszterciek

OFM

Ordo Fratrum Minorum, Kisebb Testvérek Rendje, ferencesek

OFMCap

Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, Kisebb Testvérek Kapucinus Rendje, kapucinusok

OP

Ordo Praedicatorum, Prédikátorok Rendje, domonkosok

OPraem

Ordo Praemonstratensis, Premontrei Rend, premontreiek

OSB

Filiae Sancti Benedicti, Szent Benedek Leányai Társasága

OSB

Ordo Sancti Benedicti, Szent Benedek Rendje, Benedek-rend, bencések

RSCJ

Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus, Szent Szív Társaság, Sacré Coeur nővérek

SchP

Scholae Piae, Ordo Scholarum Piarum, Kegyes Iskolák Rendje, piaristák

SCSC

Congregatio Sororum Caritatis Sanctae Crucae, Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek, keresztes nővérek

SDB

Salesiani di Don Bosco, Don Bosco Szalézi Társasága, szaléziak

SDS

Societas Divini Salvatoris, Isteni Üdvözítő Társasága, szalvatoriánusok

SDSH

Society Devoted to the Sacred Heart, Jézus Szíve Nővérek Társasága

SJ

Societas Jesu, Jézus Társasága, jezsuiták

SJC

Societas Jesu Cordis, Jézus Szíve Társaság, Népleányok

SP

Ordo Scholarum Piarum, Kegyes Iskolák Rendje, piaristák

SSND

Congregatio Sororum Scholasticarum Pauperum a Nostra Domina, Boldogasszony Iskolanővérek

SSS

Societas Sororum Socialium, Szociális Testvérek Társasága

SVD

Societas Verbi Divini, Isteni Ige Társasága, verbiták

UCESM

Unio Conferentiarum Europae Superiorum Maiorum, Európai Nagyobb Elöljárók Konferenciáinak Uniója

Oldalak