Szerzetességtörténet, rendtörténet

Szerző, cím Leírás Csatolt PDF
Áment Lukács OSB: „Az istenszolgálatnak semmit elébe ne tegyetek”. A monasztikus zsolozsma szerepe a bencés közösség életében Vigilia 74 (2009/5) 343–348. PDF
Arens, Heribert OFM: A szerzetesi élet Európában Vigilia 66 (2001/6) 441–447. (ford. Várnai Jakab) PDF
Baán István: A prófétai szellem támasztotta konfliktusok az első évezredben Teológia 23 (1989/3) 166–173.
Baán István: Hogyan imádkoztak az első egyiptomi szerzetesek? Vigilia 68 (2003/10) 729–738. PDF
Babus Antal: Egy orosz milliomos szerzetes. Innokentyij Szibirjakov rendkívüli élete Vigilia 71 (2006/10) 743–750. PDF
Bakos Gergely OSB: Szavaktól a csöndig. Beszélgetés Benoît Standaert bencés szerzetessel Vigilia 69 (2004/5) 379–388. PDF
Barsi Balázs OFM: A keresztség és a szerzetesi élet Vigilia 66 (2001/6) 420–423. PDF
Barsi Balázs OFM: Mit üzen Szent Ferenc a XXI. századi követőinek és az egész kereszténységnek? Sapientiana 2 (2009/1) 1–18. PDF
Baternay Ágota RSCJ: A szerzetesélet ma Vigilia 63 (1998/9) 670–675. PDF
Beaumont, Barbara OP: A prédikátorok megérkezése. Lángra lobbanni Domonkos elképzelése nyomán Tanítvány 12 (2007/1) 13–34. (ford. Baritz Sarolta Laura) PDF
Berkecz Franciska SSS: Önmegvalósítás a szerzetesközösségben In: Tőzsér Endre (szerk.): Önmegvalósítás keresztény szemmel, Pszichológusok és teológusok 9., Új Ember, Budapest, 2006, 121–138. PDF
Bloom, Anthony: Az én szerzetesi életem Katekhón [3. szám] 2 (2005/1) 123–130. (ford. P. Gábor Mózes) PDF
Bodnár Dániel: A Vigilia beszélgetése Benvin Sebastian Madassery atyával Vigilia 74 (2009/8) 606–613. PDF
Bodnár Dániel: A Vigilia beszélgetése Mustó Péterrel Vigilia 74 (2009/4) 296–303. PDF
Borián Elréd OSB: Szent Ferenc példaképe: Szent Márton Vigilia 71 (2006/10) 736–742. PDF
Cabra, Pier Giordano FN: A boldogság kihívása – a szerzetesség válasza Teológia 24 (1990/1) 12–19. (ford. Bánhegyi B. Miksa) PDF
Carballo, José Rodríguez OFM: „Mily édes ínyemnek mindegyik szavad.” A Kisebb Testvér intellektuális hivatása Communio 13 (2005/2–3) 137–165. PDF
DiIanni, Albert SM: A hivatások és a szerzetesi élet elvilágiasodása Mérleg 23 (1987/4) 363–373. PDF
DiIanni, Albert SM: A szerzetesi hivatások alakulása Mérleg 34 (1998/3) 300–308. (ford. N. Székely Noémi) PDF
Dobszay Benedek OFM: A hivatásgondozás tervezése a ferenceseknél Sapientiana 2 (2009/2) 94–101. PDF
Dufner, Meinrad OSB: Szerzetesrendek – reálközösségek Sapientiana 1 (2008/1) 96–100. (Ford. Németh Attila) PDF
Edelényi Judit SSS: Új fogalom az 1983-as CIC-ben: az „apostoli élet társasága” Kánonjog 1 (1999/1–2) 89–94. PDF
Egyházi törvénykönyv (részletek) (1983) Az egyházi törvénykönyv (részletek) (1983) [Idézése: CIC és kánon (és pont)] PDF
Emonet, Pierre SJ: Szerzetesek ma. Az egyház megvonja az Istennek szentelt élet mérlegét Mérleg 31 (1995/2) 173–179. (ford. Osvát Anna) PDF
Erdő Péter: A megszentelt élet formái az egyházjogban Teológia 24 (1990/1) 19–24. [Kötetben is megjelent: in Uő: Az élő Egyház joga. Tanulmányok a hatályos kánonjog köréből, Szent István Társulat, Budapest, 2006, 295–302.] PDF
Farmati Anna SSS: A mihaszna szerzetesekről Keresztény Szó 23 (2012/2) 8–12. PDF
Ferenczy Rita – Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem.: Mennyiben érinti kánonjogi, illetve polgári jogi szempontból a természetes személy jog- és cselekvőképességét a valamely szerzetesi intézményben letett fogadalom? Kánonjog 5 (2003) 77–86. PDF
Freyer, Johannes Baptist OFM: „Ignorans sum et idiota”. Az egyszerűség mint a tudás és bölcsesség forrása Assisi Szent Ferencnél Vigilia 70 (2005/10) 772–783. (Ford. Sághy Marianne) PDF
Gascón, Antonio SM: Közösségmodellek a Mária Társasága szerzetesközösség történetében Sapientiana 3 (2010/2) 98–112. (Ford. Urbán József SP) PDF
Gérecz Imre OSB: Lelki harc az egységkeresés jegyében. A XVII. bosei nemzetközi ökumenikus találkozóról Sapientiana 2 (2009/2) 89–93. PDF
Grün, Anselm OSB: Mindent elhagyni, mert Ő nem hagy el engem [részletek] Sapientiana 1 (2008/1) 90–95. (Ford. Németh Attila) PDF
Guba András SP – Tornay Krisztina M. Petra SSND: A szerzetesi férfi-beavatás. A jászói premontrei templom ikonográfiája Sapientiana 4 (2011/1) 90–112. PDF
Hofher József SJ: Magyarország cigányútjain. Gondolatok cigánypasztorációról, emberi méltóságról, családról Vigilia 76 (2011/3) 178–187. PDF
Holland, Sharon IHM: A szerzetesi élet Perfectae caritatis szerinti reformja. Negyven év távlatából Vigilia 72 (2007/3) 170–179. (Ford. Orosz Lóránt) PDF
Jakubinyi György: Ha lenne egy szent barátom… A barátság Lisieux-i Szent Teréz életében Szolgálat [70. szám] 18 (1986/2) 59–64. [Fehér Gyula álnéven jelent meg.] PDF
János Pál, II.: Redemptionis donum. A szerzetesek megszenteltsége a megváltás misztériumának fényében. Apostoli buzdítás a szerzetesekhez a rendkívüli szentévben In: Tőzsér Endre (szerk.): Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2007, 183–203. (Ford. Kiss László) PDF
János Pál, II.: Vita consecrata. Apostoli buzdítás a megszentelt életről és annak küldetéséről az egyházban és a világban In: Tőzsér Endre (szerk.): Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2007, 297–380. (Ford. Diós István) PDF
Jelenits István SchP: Gyászbeszéd Tuba Iván SchP temetésén Sapientiana 2 (2009/1) 89–93. PDF
John testvér: Mindenki barátai Vigilia 75 (2010/12) 893–897. (Ford. Posztós Ildikó, Thorday Attila) PDF
Kálmán Peregrin OFM: A hét ferences vértanú élő emlékezete Vigilia 75 (2010/2) 270–278. PDF
Katolikus Nevelési Kongregáció: Együtt nevelni a katolikus iskolában. Megszentelt személyek és hívő világiak közös küldetése Sapientiana 3 (2010/1) 87–109. (Ford. Tőzsér Endre SP) PDF
Katolikus Nevelési Kongregáció: Irányelvek pszichológiai szakemberek igénybevételéhez papjelöltek felvételénél és képzése folyamán Sapientiana 2 (2009/1) 99–113. (Ford. Tőzsér Endre SP) PDF
KEK [II. János Pál]: Katolikus Egyház katekizmusa (1992) (részletek) A Katolikus Egyház katekizmusa (1992) (részletek) [A dokumentum idézése: KEK és szám.] PDF
Kerekes Károly O. Cist.: Szerzetesség – ma? Teológia 24 (1990/1) 7–12. PDF
Kereszty Rókus O. Cist.: A barátság Boldog Elréd életében és tanításában Szolgálat [70. szám] 18 (1986/2) 37–47. PDF
Kereszty Rókus O. Cist.: A szerzetesélet ma az Egyesült Államokban Vigilia 66 (2001/6) 436–440. PDF
Kerkhofs, Jan SJ: Bízzuk rá magunkat Jézus Lelkére! Az egyház és a rendek pusztai vándorlása Teológia 28 (1994/2) 103–109. (ford. Bánhegyi B. Miksa) PDF
Kocsis Fülöp: A megszenteltség a bizánci hagyományban Vigilia 74 (2009/9) 651–658. PDF
Lányi Béla SVD: Missziós öntudatképzés Magyarországon Vigilia 71 (2006/2) 106–110. PDF
Leavy, Matthew OSB: Testvéri kapcsolatok a közösségben Borostyán-kút 6 (2007/2–3) 2–33. (ford. Juhász-Laczik Albin – Ontko Henrik – Sárai Szabó Kelemen) PDF

Oldalak