Erdő Péter: A megszentelt élet formái az egyházjogban

Adatok
Szerző: 
Erdő Péter
Cím: 
A megszentelt élet formái az egyházjogban

Teológia 24 (1990/1) 19–24. [Kötetben is megjelent: in Uő: Az élő Egyház joga. Tanulmányok a hatályos kánonjog köréből, Szent István Társulat, Budapest, 2006, 295–302.]

Csatolt PDF: