Kik vagyunk

Intézetvezető
Dr. Várnai Jakab

Tudományos munkatársak
Dr. Baán Izsák OSB
baan.izsak@sapientia.hu

Dr. Bartók Tibor SJ
bartoksj@gmail.com

Dr. Orosz András Lóránt

Tőzsér Endre SP

 

 

Dr. Baán Izsák OSB

Végzettség
BA filozófia (Pontificio Ateneo Sant’Anselmo Roma, 2003); BA teológia (Uo. 2006); Licenciátus teológia (Uo. 2007), PhD teológia (Uo. 2010)

Jelenlegi munkahely
Szent Mauríciusz Monostor, Bakonybél (magiszter, a perjel gazdasági helyettese)
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Gratuitas Szerzetesi Intézet (Tudományos munkatárs)
Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, Róma (Istituto Monastico, meghívott előadó)

Eddigi oktatói tevékenység
2014-től Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Gratuitas Szerzetesi Intézet (tudományos munkatárs)
2012-től Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, Istituto Monastico (meghívott előadó)
2009–2014: Sapientia Szerzetesi Főiskola (tanársegéd)
2008-tól Sapientia Szerzetesi Főiskola Szent Gellért Szakkollégiuma, Pannonhalma (tanár)

Szakmai tevékenység
Kutatási területek: a korai szerzetesség történelme és irodalma (Egyiptom, Palesztina, Szíria), szerzetesség teológiája, monasztikus spiritualitás, ökumenizmus
A Magyar Patrisztikus Társaság tagja
A Colloquium Discipulorum Ökumenikus Konferencia szervezőbizottságának tagja
2005-től a Lectio Divina könyvsorozat szerkesztője
2013-tól az e-szerzetes internetes folyóirat szerkesztőbizottságának tagja

 

Dr. Bartók Tibor SJ

Végzettség
Üzemgazdász (Miskolci Egyetem, Gazdaságtudomány Kar, 1994), bakkalauerátus teológia – BA (Pontificia Università Gregoriana, 1999), licenciátus teológia (Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris, 2005), PhD teológia (Uo. 2015)

Jelenlegi munkahely
Jezsuita Kiadó – Jezsuita Könyvbizottság elnöke
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola – Szerzetesteológiai Intézet munkatársa

Eddigi oktatói tevékenység
2015 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola: óraadó (Spirituális teol.) 
2015 Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium: óraadó (Jezsuita rendtörténet)
2010 Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris: szemináriumvezető (Fund. teol.)
2008–2009 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola: óraadó (Spirituális teol.) 
2006–2009 Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium: óraadó (Bevezetés a teológiába)

Szakmai tevékenység
Kutatási terület: 
– Ókeresztény egzegézis
– Ignáci és jezsuita spiritualitás
– 17. századi jezsuita rend- és spiritualitástörténet
Könyvkiadás, könyvbemutatók szervezése
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

I. Célunk, küldetésünk

A Gratuitas Szerzetesteológiai Intézet a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola egyik intézete.

Miért Gratuitas?
A gratuitas szó ingyenességet jelent. II. János Pál pápa Vita Consecrata kezdetű apostoli buzdításának befejező részében az „ingyenesség túláradásaként” határozza meg a megszentelt életet. A szerzetességnek nincs közvetlen hasznossága. Azok, akiket megragadott Isten szépsége és szeretete, válaszképpen tisztán szeretetből, minden „haszonelvű” meggondolástól függetlenül adják oda magukat Istennek és testvéreik szolgálatára. – A szerzetesség Isten ingyenes ajándéka az egyháznak (az emberiségnek), a szerzetesi hivatás Isten ingyenes ajándéka minden egyes szerzetesnek. Mi pedig elbűvölve Isten szépségétől és jóságától, hálás szívvel, szeretetünk túlcsordulásaként, ingyenesen adjuk oda magunkat felebarátaink szolgálatára. Életünket hivatásként ingyen kaptuk, épp ezért nem is tehetünk mást, mint hogy ingyenesen Istennek és másoknak ajándékozzuk.

XVI. Benedek pápánál is központi fogalom az ingyenesség, főleg a Caritas in veritate kezdetű enciklikájában, amelyben erőteljesen szorgalmazza az „ajándékozás logikáját”. Azt írja, hogy az emberi társadalmat „nemcsak a jogok és kötelességek szabályozta viszonyok mozdítják elő, hanem sokkal inkább, és ezeket megelőzően, az ingyenességen, az irgalmon és kommunión nyugvó viszonyok” (6. pont). – Mi, szerzetesek tehát ingyenes szeretetünk túláradásával, irgalmas szívvel kívánjuk az emberek közötti közösséget, testvériséget építeni.

Miért teológiai?
Elsődlegesen az érdekli, hogy mi Isten terve ma velünk, szerzetesekkel. Hogyan kell a mai szerzeteseknek, szerzetesközösségeknek élnie, hogy valóban Isten országának szolgálatában álljanak? Mit jelent ma hitelesen megszentelt életet élni? Fő célunk tehát a a szerzetesi hivatásra irányuló teológiai reflexió elősegítése. – Nem szerzetestörténeti intézet vagyunk tehát, vagyis a szerzetesség története, az egyes rendek múltjának kutatása annyiban érdekel minket, amennyiben hozzásegít az Úrnak tetsző mai szerzetesi életformánk megtalálásában, kialakításában.

Miért ez az ikon? Egyáltalán kit ábrázol?
Ez egy ötödik-hatodik századi kopt ikon (jelenleg a Louvre-ban), amely Szent Ménásszal ábrázolja Jézust. Érdekessége, hogy Jézus átöleli Ménász atyát (abbát), aki az egyik Sínai-hegyi kolostorban élt a 6. században, és ötvenévnyi szerzetesélet után hunyt el. A taizéi szerzetesközösség különösen is kedveli ezt az ikont. Sokszor csak barátságikonként emlegetik. – Jézusnak ez az ingyenes baráti szeretete táplálja megszentelt életünket, ebből merítünk nap mint nap erőt, hogy minden embernek barátai és testvérei legyünk.

 

II. Az intézet története

Az intézet 2005-ben kezdte meg munkáját Deák Hedvig OP vezetésével.

Elkezdtük a magyar szerzetesség 1900 után megjelent irodalmának bibliográfiai összeírását.

Elindítottuk az Iránytű hivatástisztázó kurzust minden érdeklődő fiatalnak.

Meghirdettünk opcionális kurzusokat a Sapientián, szerzetesség témakörben.

Dolgozatírási pályázatot hirdettünk meg (a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájával közösen) a Sapientián, szerzetesség témakörben.

Részt vettünk a Sapientia tudományos konferenciáinak szervezésében, anyagaiknak publikálásában.

Megjelentettük a szentszéki megnyilatkozásokat: Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2007, 511 old.

2009 februárjától Tőzsér Endre SP vette át az intézet irányítását.

 

III. Törekvéseink
Jelenleg korszerű szerzetesi és lelkiségi kiadványok megjelentetésén dolgozunk.

A férfi és női nagyobb elöljárókkal együttműködve keressük, milyen formában tudjuk leghatékonyabban segíteni a szerzetesek képzését.

2013. febr. 1-jén  elindítottuk az intézet honlapját (szerzetes.hu) és facebook-oldalát.

A honlap főleg a keresztény s azon belül is a katolikus szerzetességgel foglalkozik; elsődlegesen azoknak készül, akik keresztségi megszenteltségükön túl különleges módon is Istennek szentelődnek.

A honlapra az anyagokat, adatokat folyamatosan töltjük fel. Megtalálható rajta minden kiadványunk, szeretnénk bemutatni minden szerzetesközösséget, vannak „ingyenesen” letölthető szövegek, az érdeklődőknek az alapvető szerzetesirodalom (könyvek, folyóiratok) bemutatása, stb.

* * *

Már a honlap megnyitása előtt megható volt tapasztalni mindnyájatok segítőkészségét és jóindulatát. Nagyon köszönöm, és kérem a további segítségeteket is! :)

Itt is szeretnék köszönetet mondani mindazon folyóirat-főszerkesztőnek, kiadóvezetőnek, szerzőnek stb., aki hozzájárult, hogy írásait, kiadványait a honlapon gratis közzétegyük.