Intézmények, szervezetek

Itt nem az egyes szerzetesrendeket mutatjuk be, hanem a felettes szerveiket, közös intézményeiket, illetve azok létrejöttét, történetét, mostani tevékenységét.
 
Így például az alábbiakat:
 
CIVCSVA (Megszentelt Élet Intézményeinek és Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja)
 
FSZK (Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája)
 
MRK (Magyar Rendfőnöknők Konferenciája)
 
UCESM (Európai Nagyobb Elöljárók Konferenciáinak Uniója)
 
ReliPress (Religious LIfe Press)
 
Vidimus Dominum
 
stb.
 
Továbbá az egyes szerzetesi képzési központokat, szerzetesteológiai intézeteket.