Férfi szerzetesközösségek

alexiánus testvérek [http://www.alexianus.hu]
Bakonybéli bencés közösség [http://bakonybel.osb.hu]
Bosei felekezetközi monasztikus közösség [http://www.monasterodibose.it]
ciszterciek [http://www.ocist.hu]
domonkosok (férfiak) [http://www.domonkosok.hu]
Erdélyi Ferences Rendtartomány [http://www.ofm.ro]
ferencesek (első rend) [http://www.ferencesek.hu]
Irgalmasrend [http://www.irgalmasrend.hu]
Isteni Ige Társasága (verbiták) [http://www.verbita.hu]
jezsuiták [http://www.jezsuita.hu]
kármeliták [http://www.karmelitarend.hu]
lazaristák [http://www.sztvince.hu/]
Magyar Pálos Rend [http://www.palosrend.hu]
maristák (Mária Iskolatestvérek) [http://www.marista.hu]
pálosok [http://www.palosrend.hu]
piaristák [http://www.piarista.hu]
premontreiek (Csorna) [http://www.opraem.hu/premontreiek.htm]
szaléziak [http://www.szaleziak.hu/]
szalvatoriánusok [http://www.salvator.hu]
Szent Benedek Tanulmányi Ház [http://www.szentszabina.hu]
Szent Ferenc Kistestvérei [http://szentferenckistestverei.hu]
Szent Kvirin Szalézi Plébánia és Rendház [http://szentkvirin.hu]
Szent Mauríciusz Monostor [http://bakonybel.osb.hu]
szerviták [http://www.szervita.hu]
verbiták [http://www.verbita.hu]