Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről (1964–2002)

Adatok
Cím: 
Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről (1964–2002)
Szerző: 
Tőzsér Endre (szerk.)
Kiadó: 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Hely: 
Budapest
Év: 
2007
Oldalszám: 
511
Ár: 
3000 Ft; a Sapientia Főiskola hallgatóinak 2000 Ft.

E kötet tizenhét olyan dokumentum magyar nyelvű fordítását tartalmazza, amelyeket a Római Katolikus Egyház legfőbb hatóságai (II. Vatikáni Zsinat, VI. Pál pápa, II. János Pál pápa és különböző kongregációk) adtak ki a megszentelt életről. Ezek bemutatják az egyháznak a megszentelt éltre vonatkozó tanítását, szabályozását, illetve útmutatást adnak a megszentelt élethez.

Magyarországon ilyen jellegű gyűjtemény sem nyomtatott, sem elektronikus formában nem készült, kiadása az országban élő összes szerzeteseknek (papnövendékeknek, hitoktatóknak stb.) a képzéséhez felmérhetetlen segítséget nyújthat.

E dokumentumok mind arra szolgálnak, hogy irányítsák a II. Vatikáni Zsinat (1962–1965) korszerű megújításra, megújulásra szólító programját. Jóllehet a megújulásnak soha sem lehet vége, a 20. század nyolcvanas éveiben, miután az egyes intézmények konstitúcióinak az új szövegei elkészültek, és érvénybe lépett az új Egyházi törvénykönyv (1983), az intézmények történelmük új szakaszába léptek. A megújulásnak, útkeresésnek, reflexiónak az időszaka mintegy beletorkollott egy folyamatot lezáró, összefoglaló eseménybe, ez pedig a püspöki szinódus 1994-es ülése a megszentelt életről és II. János Pál Vita consecarata kezdetű apostoli buzdításának közzététele 1996-ban.

A megszentelt élet mivel éppen élet, állandó mozgásban, növekedésben, alakulásban van. Bár az élet mindig tovább halad, mégis azt mondhatjuk, hogy a Vita consecrata dokumentummal a megszentelt életre irányuló teológiai reflexió olyan mélységet és világosságot ért el, hogy nem jogtalan egyfajta célba érkezésről beszélni. Nyilvánvalóan szükség van és lesz még későbbi tisztázásokra, egyes szempontok elmélyültebb megvilágítására (nem véletlen, hogy négy olyan dokumentumot is találunk e gyűjteményben, amelyek 1996 utániak).

E szövegek szilárd alapot nyújtanak a megszentelt életre vonatkozó egyházi tanítás elmélyítéséhez és az állandóan időszerű útkereséshez. Ma is szükség van arra, hogy a megszentelt személyek folytonosan gondolkodjanak hivatásukról, és igyekezzenek egyre mélyebben megérteni annak alkotóelemeit és követelményeit. Különösképpen az elöljárókban és a kezdeti képzésben lévő fiatalokban van meg az az igény, hogy a hivatalos egyházi dokumentumokat mint biztos, megvilágosító forrásokat megismerjék.

Kívánatos, hogy e szövegek tartalmi gazdagságából minél többet magukévá tegyenek az egyes intézmények és maguk a megszentelt személyek.

 

A teljes kötet (pdf-ben) letölthető!

 

A nyomtatott változat (fehér borítóval) megvásárolható a Vigilia Kiadó szerkesztőségében:
1052 Budapest, Piarista köz 1.
Telefon: 317-7246, 486-4443, 486-4445
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 48.
E-mail: vigilia@vigilia.hu