Alapművek, válogatott könyvek

Szerzőcsökkenő sorrend Cím
A Regula ösvényén I–III. megtekintés
A szent öregek könyve. A szerzetes atyák mondásainak ábécé-sorrendes gyűjteménye megtekintés
Agatha Rohtert OSB A bencés szerzetesség férfi és női ágának egyensúlya felé megtekintés
André Ravier SJ Loyolai Szent Ignác megalapítja a Jézus Társaságát megtekintés
Baán István, Rihmer Zoltán (szerk.) Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben. A Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységről. Kecskemét, 2002. június 21–23. megtekintés
Baán Izsák Evagriosz Pontikosz a gondolatokról megtekintés
Bikfalvi Géza Jezsuita olvasókönyv megtekintés
Bikfalvi Géza Magyar jezsuiták történeti névtára 1853–2003 megtekintés
Borián Tibor SP, Koltai András, Legeza László Piaristák megtekintés
Dobszay Benedek OFM, Galambosné Száraz Kriszta (szerk.) A Ferences Család közösségei Magyarországon megtekintés

Oldalak