Alapművek, válogatott könyvek

Szerző Címcsökkenő sorrend
Philibert Schmitz OSB A bencés nővérek megtekintés
Agatha Rohtert OSB A bencés szerzetesség férfi és női ágának egyensúlya felé megtekintés
Maciej Bielawski et al. A bizánci szerzetesség megtekintés
Guitman Barnabás (szerk.) A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában megtekintés
Lékai Lajos O. Cist. A ciszterciek. Eszmény és valóság megtekintés
Illés Pál Attila, Zágorhidi Czigány Balázs (szerk.) A domonkos rend Magyarországon megtekintés
Dobszay Benedek OFM, Galambosné Száraz Kriszta (szerk.) A Ferences Család közösségei Magyarországon megtekintés
Őze Sándor, Medgyesy-Schmikli Norbert (szerk.) A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 1–2. kötet megtekintés
Johannes Cassianus A keleti szerzetesek szabályai (De Institutis coenobiorum) megtekintés
Szilágyi Csaba (szerk.) A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig megtekintés

Oldalak