Szabó Ferenc, Bartók Tibor (szerk.): Jezsuiták Szent Ignác nyomdokain. Hármas jezsuita jubileum

Adatok
Cím: 
Jezsuiták Szent Ignác nyomdokain. Hármas jezsuita jubileum
Szerző: 
Szabó Ferenc, Bartók Tibor (szerk.)
Kiadó: 
Szent István Társulat
Hely: 
Budapest
Év: 
2006
Oldalszám: 
252
ISBN: 
963 361 520 8

ELŐSZÓ

A jezsuita rend 2006-ban hármas jubileumot ünnepel: a rendalapító Loyolai Szent Ignác halálának 450., továbbá Ignác első társai, Xavéri Szent Ferenc és Boldog Faber Péter születésének 500. évfordulóját. Peter-Hans Kolvenbach könyvünk elején közölt levele, amelyben meghirdette a jubileumi évet, tömören jelzi az emlékező év szellemét és célját: a harmadik évezred elején minden jezsuitának önvizsgálatot kell tartania, hogy az Úr kegyelmével új lendülettel teljesítse hivatását Isten nagyobb dicsőségére és az emberek üdve szolgálatára.

Szöveggyűjteményünk legfontosabb darabja Szent Ignác Lelki naplójának fennmaradt töredéke, amely eddig magyarul csak gépelt formában létezett. A fordítást többen javították. Utána Hugo Rahner SJ fontos tanulmánya elemzi a rendalapító teológiáját és misztikáját. Egy-egy írás, illetve szövegválogatás bemutatja Xavéri Szent Ferenc és Boldog Faber Péter lelkiségét. Ezután néhány nagy kortárs jezsuita arcképe következik, végül pár mozaikkal bemutatjuk a magyar jezsuita rendtartomány jelenlegi tevékenységét.

„A megnyesett fa kizöldül”: az 1989/90-es fordulat utána kommunista időkben szétszórt szerzetesek, így a jezsuiták is újra kezdték működésüket. Jó néhányan hazatértek külföldről, hogy a hazai elinduló műveket segítsék addig is, míg a most felkészülő, tanuló rendtagok átvehetik a stafétabotot.

Főleg barátainknak szántuk ezt a jubileumi kötetet, hálából műveink támogatásáért. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az összeállításban, fordításban, lektorálásban segítettek. Végül, de nem utolsósorban megköszönjük a Szent István Társulat igazgatójának, hogy vállalta a könyv kiadását.

Budapest, 2006. február 2-án

Szabó Ferenc SJ és Bartók Tibor SJ