Maciej Bielawski et al.: A bizánci szerzetesség

Adatok
Cím: 
A bizánci szerzetesség
Szerző: 
Maciej Bielawski et al.
Fordító: 
Kiss László, Bódogh-Szabó Pál, Muraközy Nóra
Kiadó: 
Bizantinológiai Intézeti Alapítvány
Hely: 
Budapest
Év: 
2010
Oldalszám: 
498
ISBN: 
978 963 86679 8 4
Sorozat: 
Varia Byzantina – Bizánc világa 13.

 

A bizánci szerzetesség szellemisége napjainkban is elven. A szívből indult ki minden értéke, a szívhez vezette követőit. Talán a „szívkultúra” a legfontosabb dimenzió, amelyben a bizánci szerzetesség kutatott, s ide utalja vissza azt, aki megpróbálja megismerni és megérteni. Az emberi szív Istent óhajtja, és benne találkozik is Istennel. Hogyan élték azt meg mindennapjaikban a bizánci szerzetesek – erről szól a könyv.

 

A bizánci szerzetesség szerves folytatása az ókeresztény korban kialakult mozgalomnak, egyúttal nélkülözhetetlen alkotóeleme a bizánci társadalomnak. Kötetünk monográfiákat és tanulmányokat foglal magába, amelyek alapján több oldalról is megismerhetjük a szerzetesség e máig is élő valóságát.

Maciej Bielawski A bizánci szerzetesség című műve rövid, átfogó történeti bevezetést nyújt. A művet Kiss László fordította.

A kötet második részében, mely A bizánci szerzetesség az ezredfordulón: Áthosz és Konstantinápoly címet viseli, kilenc tanulmányon keresztül ismerkedhetünk meg a jelentős szerzetesi központok életével, lelkiségével, kiemelkedő képviselőivel és a felmerült problémákkal. A tanulmányokat két kötetből válogattuk: Anthony Bryer and Mary Cunningham (eds.), Mount Athos and Byzantine Monasticism. Papers from the Twenty-eighth Spring Symposium of Byzantine Studiesy Birmingham, March 1994. (Society for the Promotion of Byzantine Studies Publications 4. VARIORUM, Ashgate Publishing Limited, Aldershot, Hampshire), és Margaret Mullett and Anthony Kirby (eds.), The Theotokos Evergetis and the eleventh-century monasticism. (Belfast Byzantine Texts and Translations, 6.1), 1994. tanulmánygyűjteményekből. A fordítás Bódogh-Szabó Pál munkája.

A harmadik részben bepillanthatunk a szerzetesi lelkiségbe. Irénée Hausherr jezsuita tudós Penthosz. A keleti kereszténység tanítása a szívbéli töredelemről (PENTHOS. La doctrine de la componction dans l’Orient chrétien. Orientalia Christiana Analecta 132. Pont. Institutum Orientalium Studiorum. Roma,1944.) című művét a téma klasszikus feldolgozásaként tartja számon a bizantinológia. A szöveget Muraközy Nóra fordította.

Baán István

* * * * *

 

A Bizantinológiai Intézeti Alapítvány 1990-ben azért jött létre, hogy segítse a Bizánccal foglalkozó tudományág intézményes kereteinek kialakítását és a kutatómunkát. Széles körben szeretné ismertetni a témával kapcsolatos új, nemzetközi eredményeket, ezért indította meg a Varia byzantina – Bizánc világa című sorozatát. A sorozat eddigi kötetei:

I. Louis Bréhier:
Bizánc tündöklése és hanyatlása (1997 és 1999)

II. Baán István:
Justinianus császár teológiája (1997)

III. Dimitri Obolensky:
A Bizánci Nemzetközösség. Kelet–Európa 500–1453 (1999)

IV. John Meyendorff:
Birodalmi egység és keresztény szakadások. Az egyház 450 és 680 között (2001)

V. Peter Schreiner:
Bizánc. Bevezetés a bizantinológiába (2002)

VI. Aristeides Papadakis – John Meyendorff:
A keresztény Kelet és a pápaság felemelkedése. Az egyház 1071 és 1453 között (2002)

VII. Louis Bréhier:
A bizánci birodalom intézményei (2003)

VIII. Lucien Regnault:
Így éltek a 4. századi egyiptomi szerzetesek (2004)

IX. Peter Classen – Cremonai Liudprand:
A Nyugat és Bizánc a 8-10. században (2005)

X. Robert Taft – Hans-Joachim Schulz:
A bizánci liturgia (2005)

XI. Jonathan Shepard – Simon Franklin:
A bizánci diplomácia (2006)

XII. John Meyendorff:
A bizánci teológia (2006)

XIII. A bizánci szerzetesség (2010)

XIV. Louis Bréhier:
A bizánci civilizáció (2010)

XV. Alexander Schmemann:
Vízből és Szentlélekből. Liturgikus tanulmány a keresztségről (2012)

Sorozatszerkesztő:
Baán István