Guitman Barnabás (szerk.): A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában

Adatok
Cím: 
A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában
Szerző: 
Guitman Barnabás (szerk.)
Kiadó: 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Hely: 
Piliscsaba
Év: 
2009
Oldalszám: 
493
ISBN: 
978 963 9206 75 5
Sorozat: 
Rendtörténeti konferenciák 5.

 

Alig telt el fél évezred a kereszténység korai történetében, amikor Itáliában is jelentkezett egy férfi, aki társaival élet-, ima- és munkaközösséget alapított. Ez a férfi a Nursiából származó Szent Benedek volt. Életük középpontjában a naponta többszöri imádság és a munka állt. Jelmondatukat jól ismerjük: Istent keresni imádságban és munkában!

Ebből a szerzetesközösségből vált ki Szent Róbert, Molesme apátja, aki 1098-ban alapította Citeaux-t, a ciszterciek férfiágának első apátságát. 1113-ban a nemesi származású Clairvaux-i Szent Bernát több társával együtt jelentkezett, hogy Szent Benedek életeszményét szigorúbban megtartsák. Szent Bernát egyéniségének köszönhető, hogy a ciszterci rend nagyon hamar népszerűvé vált egész Európában, így Magyarországon is.

Jelen kötet célja a rend közép-európai történetének sokoldalú feltárása, az alapítás korától kezdve egészen a közelmúlt hitvalló hőseinek bemutatásáig. Az egymásba kapcsolódó teológia-, irodalom-, művészet-, művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányokból bepillantást nyerhet az olvasó mindabba, amivel a ciszterci szerzetesek a térség lelkiségéhez, művelődéséhez, épített és tárgyi örökségéhez maradandó módon hozzájárultak, napjainkig hozzájárulnak.

A kiadvány részét képezi annak a sorozatnak, amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Művelődéstörténeti Műhelye indított Rendtörténeti Konferenciák címmel 2002-ben. A kötet szerzői neves hazai és külföldi szakemberek, doktori iskolai hallgatók és tudós szerzetesek, akiknek a PPKE BTK Történettudományi Intézete és a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja által Piliscsabán 2005. november 6-án és 7-én rendezett tudományos konferencián elhangozott előadásait most szerkesztett formában, gazdag képanyaggal bővítve veheti kézbe az olvasó.

 

 

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI MŰHELY
Rendtörténeti konferenciák

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
Történettudományi Intézet Új és Legújabbkori Tanszékének
sorozata

 

Sorozatszerkesztő: Őze Sándor

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar – Piliscsaba
METEM (Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség) – Budapest

ISSN: 1786-8785

 

1/1. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 2005.
1/2. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 2005.

2. A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, 2006.

3. A domonkos rend Magyarországon, 2007.

4/1. Decus Solitudinis. Pálos évszázadok, 2007.
4/2. Der Paulinerorden. Geschichte – Geist – Kultur, 2010.

5. A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában, 2009.

6. A piarista rend Magyarországon, 2010.

7/1. Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon, 2012.
7/2. Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon, 2012.