Forgó András (szerk.): A piarista rend Magyarországon

Adatok
Cím: 
A piarista rend Magyarországon
Szerző: 
Forgó András (szerk.)
Kiadó: 
Szent István Társulat
Hely: 
Budapest
Év: 
2010
ISBN: 
978 963 277 183 0
Sorozat: 
Rendtörténeti konferenciák 6.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2007. november 6-án és 7-én rendezett tudományos konferencia tanulmányai.

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történettudományi Intézete, a Piarista Rend Magyar Tartománya és a Magyar Piarista Diákszövetség 2007. november 5-én és 6-án tudományos konferenciát rendezett Piliscsabán, az egyetem Stephaneum épületének előadótermeiben, „A piarista rend Magyarországon” címmel. A konferencia az egyetem Művelődéstörténeti Műhelye által 2002-ben elindított rendtörténeti konferenciák sorozatába illeszkedik, de ugyanakkor az is alkalmat adott rá, hogy abban az évben emlékeztünk meg Kalazanci Szent József, a rendalapító születésének 450. évfordulójáról.

1992-ben a rend magyarországi (pontosabban podolini) megtelepedésének 350. évfordulóját egy tanulmánykötettel ünnepelte, Piaristák Magyarországon 1642–1992 címmel. Ez azonban már csak terjedelme miatt sem adhatott átfogó képet, inkább csak epizódokat a rendtartomány múltjából.

Azóta eltelt másfél évtized, miközben a magyar egyháztörténet-írás, és vele együtt a rendtörténetírás körülményei alapvetően megváltoztak, nem is elsősorban a kutatási korlátok megszűnésével, hanem inkább azzal, hogy immár nemcsak néhány elhivatott szerzetes foglalkozik a múlttal, hanem a katolikus egyetemek és főiskolák tanárai és diákjai is, méghozzá immár ideológiai kötöttségek és időbeli korlátok nélkül. E változást volt hivatott reprezentálni a 2007-ben Piliscsabán megtartott rendtörténeti konferenciánk is. Az előadók a történetírás és a tudomány sokféle területéről érkeztek, így az előadások is sokféle módon mutatták be a piaristák magyarországi, sőt európai tevékenységét, de természetesen e konferenciára is érvényes, hogy tematikája inkább a kutatók témaválasztásának, tehát történetírásunk érdeklődésének súlypontjait, mintsem a rend profilját jellemzi.

A kétnapos rendtörténeti összejövetelt Urbán József tartományfőnök szavai zárták, aki megköszönte az előadóknak, hogy emberközelbe hozták a rend múltját. Azáltal, hogy bemutatták az akkori elődök nehézségeit - és néha talán tévedésektől sem mentes törekvéseit – segítettek abban, hogy a rend ne súlyos tehernek érezze a múlt örökségét, hanem valóban tanuljon belőle, és a jelen kihívásaihoz igazítsa tevékenységét.

Részben e gondolat vezérelte kötetünk összeállítását is, amely a konferencia előadásait tartalmazza szerkesztett formában.

 

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI MŰHELY
Rendtörténeti konferenciák

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
Történettudományi Intézet Új és Legújabbkori Tanszékének
sorozata

Sorozatszerkesztő: Őze Sándor

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar – Piliscsaba
METEM (Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség) – Budapest

ISSN: 1786-8785

1/1. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 2005.
1/2. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 2005.

2. A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, 2006.

3. A domonkos rend Magyarországon, 2007.

4/1. Decus Solitudinis. Pálos évszázadok, 2007.
4/2. Der Paulinerorden. Geschichte – Geist – Kultur, 2010.
4/3. Formularium maius Ordinis Sancti Pauli Primi Heremite, Textedition des Pauliner-Formulariums aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, 2013
4/4. Pálosaink és Pécs, 2016.

5. A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában, 2009.

6. A piarista rend Magyarországon, 2010.

7/1. Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon, 2012.
7/2. Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon, 2012.

8/1. Nyolcszáz esztendős a ferences rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről, 2013
8/2. Nyolcszáz esztendős a ferences rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről, 2013