André Ravier SJ: Loyolai Szent Ignác megalapítja a Jézus Társaságát

Adatok
Cím: 
Loyolai Szent Ignác megalapítja a Jézus Társaságát
Szerző: 
André Ravier SJ
Kiadó: 
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
Hely: 
Budapest
Év: 
1994
Oldalszám: 
352
ISBN: 
963 8014 02 4
Sorozat: 
Anima Una könyvek 7.

André Ravier SJ 1905. június 3-án született, 1922-ben lépett a jezsuita rendbe. 1937-ben szentelték pappá. Lyonban, majd Párizsban kollégiumi igazgató, utána a Dél-francia Tartomány elöljárója volt.

Közben folytatta kutatómunkáját, számos könyvet tett közzé a lelkiség történetéhez tatozó témakörökből. Többek között: a nevelésproblémáról J.-J. Rousseau Emile c. munkája kapcsán; az evangéliumi nevelésről; Szent Bernadett lelkiségéről és hátrahagyott írásairól; Szent Brunóról, az első karthauzi remetéről. Továbbá Ravier atya gondozta Szalézi Szent Ferenc összes műveinek kritikai kiadását. Szerkesztette és bevezette a „Misztika és misztikusok” c. gyűjtőkötetet.

Élete legutóbbi szakaszában Szent Ignác életével és a jezsuita rend első századának történetével foglalkozik. A most magyarul is megjelenő „Loyolai Ignác megalapítja Jézus Társaságát” c. munkáján kívül közzétette „Loyolai Szent Ignác krónikái” c., gazdagon illusztrált könyvét, amely a rendalapító és első társai életének és működésének kronológiáját foglalja össze.

Jelen munkája Szent Ignác életének és művének genezisét – fokozatos kibontakozását – mutatja be, nem hallgatva el a nehézségeket, küzdelmeket, egyes társak, mint pl. Bobadilla lázadozásait sem. Az olvasó szinte átéli a jezsuita rend megszületését és kezdeti működését.