Agatha Rohtert OSB: A bencés szerzetesség férfi és női ágának egyensúlya felé

Adatok
Cím: 
A bencés szerzetesség férfi és női ágának egyensúlya felé
Szerző: 
Agatha Rohtert OSB
Fordító: 
Váróczi Zsuzsanna
Kiadó: 
[Bencés Kiadó]
Hely: 
Pannonhalma
Év: 
2008
Oldalszám: 
272
ISBN: 
978 963 9053 77 9
Sorozat: 
Rendtörténeti Füzetek 12.

 

Előszó a magyar kiadáshoz

1994/95-ben az a megtiszteltetés ért, hogy egy tanéven át Jerome Theisen prímás apát irodáján, P. Jacques Coté titkár segítőtársaként, az 1995. évi bencés sematizmuson dolgozhattam. Már ekkor megdöbbentett a női bencések tágas világa, továbbá jogi helyzetük sokfélesége.

Az 1995. évi sematizmus, mintegy függelékként, a megelőző sematizmusokhoz hasonlóan, tartalmazza a női bencések adatait is. Itt az első fejezetcím: Moniales, mely az egyes kluzúrás (női) apátságok abc szerinti felsorolását hozza, egyben feltünteti, milyen föderációhoz tartoznak. Ilyenek: I. az egyes férfikongregációhoz tartozó (inkorporált, aggregált vagy asszociált) női monostorok és II. önálló kongregációk, ill. föderációk. Ezek listáját függelékként csatoljuk e bevezetéshez. A második fejezetcím: Sorores, itt a nővérek kongregációinak listáját találjuk, az alapítás sorrendjében. A teljes listát itt a bevezetés függelékében tanulmányozhatjuk. Ebben az 1995. évi katalógusban még nem találjuk meg a női bencés konventtagok nevét. Mint ismeretes, a katalógus hagyományosan a férfi monostorok fogadalmasainak nevét tartalmazza. Így az elmúlt több mint száz esztendőre visszamenően dokumentálva vannak az egyes bencések személyi adatai.

A 2000. jubileumi esztendőben kiadott katalógus önálló kiadvánnyá vált, mely megszüntette a moniales – sorores felosztást és tartalmazza a női bencés konventtagok nevét is. Ez a kötet vaskosabb, mint a férfi bencéseké, ugyancsak a prímás apáti hivatal gondozta. A 2006. évi női katalógust viszont már nem Rómában szerkesztjük. Ez fontos lépés előre az önállósodás felé vezető úton.

Mint látjuk, olyan kifejezésekkel találkozunk, amelyek a magyar nyelvben kevéssé ismeretesek. Már maga a monialis – soror különbségtétel, amelyet itt szerzetesnő – nővér kifejezésekkel próbálunk visszaadni, továbbá az egyesülés, szövetkezés valamely módját jelző terminus: a valamely férfikongregációhoz, ill. a Konföderációhoz való tartozás, aggregálás, asszociálás, konszociálás, ill. az önálló kongregáció- vagy föderációalakítás (ezek egyházjogi tartalma is esetenként eltérhet egymástól) a férfiak Bencés Konföderációjának szervezetét színesítik. Agatha Rothert tanulmánya betekintést nyújt az elmúlt kétszáz év női bencésségének történetébe és problematikájába. Hasznosan egészíti ki ismereteinket a Bencés Konföderációval kapcsolatosan. Egyben eligazítást ad a jövőt illetően, amely valamilyen módon a női bencések önállósága felé vezethet. Ez az önállóság idáig is létezett, csak egyházjogilag nem volt tisztázva. A prímás apáti hivatalt XIII. Leó pápa szuverén akarata létesítette. Ez már történelem, amely négy nemzedékkel ezelőtt történt. Fölmerülhet a kérdés, mi lesz a nővérek helyzete a következő évtizedekben.

A szerző a Münster környéki Dinklage, Szent Skolasztika Apátság apátnője, 1997-ben jelentette meg e munkáját németül, 2001-ben angolul. Sajnos a mű magyar nyelvű kiadását már nem érhette meg, 2004. augusztus 11-én elhunyt. Ezúton köszönjük meg Máire Hickey OSB apátnő és közössége engedélyét, hogy a magyar kiadás jogát ingyenesen átengedte.

Róma, 2007. szeptember 2-án

Somorjai Ádám OSB