Őze Sándor, Medgyesy-Schmikli Norbert (szerk.): A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 1–2. kötet

Adatok
Cím: 
A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 1–2. kötet
Szerző: 
Őze Sándor, Medgyesy-Schmikli Norbert (szerk.)
Kiadó: 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, METEM
Hely: 
Piliscsaba–Budapest
Év: 
2005
Oldalszám: 
1086
ISBN: 
963 9206 02 4
Sorozat: 
Rendtörténeti konferenciák 1/1-2

 

Magyarország és Közép-Európa történetének, művelődésének hiteles, a teljesség igényével készített feltérképezése és bemutatása nem történhet meg a szerzetesrendek által sugárzott, és a történelem viharaiban annyiszor megvalósított, erőt, védelmet, értéket nyújtó Krisztusi lelkiség nélkül. Assisi Szent Ferenc fiai a magyar és a közép-európai történelemben és kultúrában oroszlánrészt vállaltak e téren. A ferences rend Magyarország legnépesebb és kulturális hagyományaiban legbegyökerezettebb rendje, mely a XIII. századtól végig kontinuus szerzetesközösségként működik. A koronként megjelenő szellemi hatásokra és kihívásokra reagálva jelentős művelődési, társadalomszervezési, identitásformáló szereppel bírt az újkorban is.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Új- és Legújabbkori Történeti Tanszéke (Piliscsaba) 2002. október 14–16-a között rendezett nemzetközi konferenciát Assisi Szent Ferenc rendjéről „A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára” címmel. Szimpóziumunk jelentőségét növelte, hogy Magyarországon 1926 óta nem rendeztek tudományos tanácskozást a ferences rendről.

A konferencia témabőségét emellett annak is köszönhette, hogy 1990-ben újra megnyílhattak a rendi levéltárak és könyvtárak. Ennek következtében a konferenciát megelőző 12 esztendő kutatási-gyűjtési eredményei, tapasztalatai, összegzései, gyakran vitás kérdései is terítékre kerültek Piliscsabán. A ferences szellemiségnek a magyar és a környező népek hitére, vallásgyakorlatára, műveltségére tett felmérhetetlen hatása miatt nemcsak a szigorúan vett rendtörténet, valamint az egyes kolostorok és misszióik eseményei kerültek szóba, hanem a ferences irodalom (iskoladráma, népének, prédikáció), művészettörténet, vallási néprajz, könyvészet, könyvtár-, levéltár-, iskola- és zenetörténet is nagy hangsúllyal szerepelt a tanácskozáson. Az előadott témák köre a ferences rend mindhárom ágát (obszerváns, minorita, kapucinus), valamint a klarisszák és a harmadrend működését is felölelte. A hazai kutatókon kívül Erdélyből, Rómából, Lengyel-, Cseh-, Horvát- és Németországból, valamint Szlovákiából érkeztek előadók a konferenciára. Ezeknek az előadásoknak az írott változata olvasható ebben a kiadványban.

 

 

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI MŰHELY
Rendtörténeti konferenciák

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
Történettudományi Intézet Új és Legújabbkori Tanszékének
sorozata

Sorozatszerkesztő: Őze Sándor

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar – Piliscsaba
METEM (Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség) – Budapest

ISSN: 1786-8785

1/1. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 2005.
1/2. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 2005.

2. A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, 2006.

3. A domonkos rend Magyarországon, 2007.

4/1. Decus Solitudinis. Pálos évszázadok, 2007.
4/2. Der Paulinerorden. Geschichte – Geist – Kultur, 2010.

5. A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában, 2009.

6. A piarista rend Magyarországon, 2010.

7/1. Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon, 2012.
7/2. Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon, 2012.