Alapművek, válogatott könyvek

Szerző Cím
Léh István, Koltai András (szerk.) A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666–1997 – Catalogus religiosorum Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum 1666–1997 megtekintés
Koltai András Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába megtekintés
Forgó András (szerk.) A piarista rend Magyarországon megtekintés
Borián Tibor SP, Koltai András, Legeza László Piaristák megtekintés
Bikfalvi Géza Magyar jezsuiták történeti névtára 1853–2003 megtekintés
Bikfalvi Géza Jezsuita olvasókönyv megtekintés
Szilágyi Csaba (szerk.) A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig megtekintés
André Ravier SJ Loyolai Szent Ignác megalapítja a Jézus Társaságát megtekintés
Szabó Ferenc, Bartók Tibor (szerk.) Jezsuiták Szent Ignác nyomdokain. Hármas jezsuita jubileum megtekintés
Illés Pál Attila, Zágorhidi Czigány Balázs (szerk.) A domonkos rend Magyarországon megtekintés

Oldalak