Hírek

„Tudom, kinek hittem” – videóval

Boldog Salkaházi Sára testvér üzenete a hit évében

A hit évében Sára testvér vértanúsága különös módon ragyogtatja fel számunkra a hit erejét. Önként felajánlott élete és halála hitünk szerint és naplófeljegyzései alapján nem kudarc, hanem beteljesülése annak a boldog önátadásnak, amely a meghalt és feltámadott Krisztussal egyesült életből következik, s amely egyben tanúságot is tesz a hit igazságáról és a hitből fakadó, önfeláldozó szeretet erejéről.

Anselm Grün: Teljes élet cölibátusban

"A házasságról való lemondás nem elszigeteltséghez vezet, hanem egy mély összefonódáshoz minden emberrel és az egész teremtéssel."

Újra megjelent a Bencés Lelkiségi Sorozat 29. kötete, immár második, bővített kiadásban. (Az első kiadás címe: Élet az Életért.)

Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2012. 1750 Ft

Fordította: Várnai Jakab OFM

Oldalak