Alapítók, szentek

Irgalmasrendiek az új boldogok sorában

Huszonnégy Betegápoló Irgalmasrendi szerzetest is boldoggá avatnak október 13-án, vasárnap a Spanyolországi Tarragona városában. Ferenc pápa képviseletében Angelo Amato bíboros, a Vatikán Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa 93 püspök jelenlétében avatja boldoggá a spanyol polgárháború 522 katolikus vértanúját. A történelmi eseményen Kozma Imre atya, a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi vezetője is részt vesz.

„Ha még élve akarsz látni, azonnal indulj el”

Szent Ferenc 1226. október 3-án Assisiben adta vissza lelkét a Teremtőnek. Azóta a világ minden részén e napokban emlékeznek meg Ferenc tranzitusáról, vagyis boldog haláláról és mennyei hazába költözéséről. A hazai ferences templomokban az ősi tranzitus szertartást október 3-án vagy 4-én este tartják. Szent Ferenc napján, 4-én Ferenc pápa is ellátogat védőszentjének sírjához Assisibe, vagyis a két Ferenc találkozik.