Tanulmányok a megszentelt életről a Vigiliában

A Vigilia októberi száma a megszentelt élet évéhez kapcsolódóan tematikus összeállítást közöl a megszentelt életről.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deák Viktória Hedvig OP A szerzetesi élet teológiája. A teológiai antropológia kihívásai című tanulmányában az evangéliumi tanácsok szerinti élet teológiai megalapozását vázolja fel, különös tekintettel az antropológiai dimenzióra, vagyis arra a szempontra, hogy „a szerzetesi élet, az evangéliumi tanácsok hogyan viszonyulnak az általában vett keresztény emberi léthez”.

Baán Izsák OSB Szemlélődő szerzetesi élet ma az egyházban címmel a kontemplatív dimenzió újrafelfedezését emeli ki korunk egyházában, elemzi a szemlélődő szerzetesség keleti és nyugati értelmezését, valamint annak fő jellemvonásait is, például virrasztó emlékezés, Isten országának jele, közösségi élet, aszkézis.

Nacsinák Gergely András A hallgatás követei című írásában a keleti szerzetesség néhány emblematikus helyét idézi meg: Tur Abdin, azaz a szír kereszténység Szent Hegye, Sínai-hegy, Áthosz-hegy, Pátmosz.

Az összeállításban hazai szerzetesrendek rövid bemutatkozása is szerepel: Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos rendi Nővérek Apostoli Kongregációja (Domonkos Nővérek), Gödöllői Premontrei Perjelség, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Piarista Rend Magyar Tartománya, Szalézi Szent Ferenc Társasága – Don Bosco Szaléziak.

Vigilia Szerkesztőség / Magyar Kurír