Szerzetességgel kapcsolatos írások a Vigiliában

A Vigilia folyóirat 2015. augusztusi száma tematikus összeállítást közöl a szerzetességről a megszentelt élet évéhez kapcsolódóan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Marietta Mirjam A szerzetesi élet formái a történelemben című tanulmányában a kezdetektől tekinti át az evangéliumi tanácsokban megélt szerzetesi élet formáit az első aszkétáktól és remetéktől, az egyházatyák vonatkozó reflexióitól kezdve a kolduló- és tanítórendek alapításán át egészen napjainkig, amikor „régi és új monasztikus közösségek, szerzetesi intézmények, apostoli élet társaságai és világi intézmények tagjai népesítik be a szerzetesi palettát”.

Orosz Atanáz Tanúságtétel a szerzetesi közösségben Kelettől Nyugatig című írásában hangsúlyozza a szerzetesek belső elkötelezettségét, a szerzetesi tisztaságot, a közösségi életben megélt engedelmességet, a keleti szerzetesség tanúságtételét, és a mindennapi „lelki vértanúság” mellett felhívja a figyelmet a vértanúhalált halt szerzetesekre is.

Vértesaljai László Szerzetesek a határon… című cikkében az algériai Tibhirine kolostor trappista szerzeteseinek 1996-os vértanúhalálát idézi fel.

Péceli Imre Bence pedig az 500 éves Avilai Szent Terézről, a kármelita rend kiemelkedő alakjának életéről és munkásságáról ír.

A Vigiliának ebben a számában hazai szerzetesrendek rövid bemutatkozását is olvashatjuk: Boldogasszony Iskolanővérek, Congregatio Jesu, Csornai Premontrei Prépostság, Don Bosco Nővérek, Ferences Szegénygondozó Nővérek, Kismarosi Ciszterci Nővérek, Magyar Bencés Kongregáció, Sarutlan Kármelita Nővérek, Szociális Testvérek Társasága, a Beszélgetés rovatban pedig interjút Alois testvérrel, a Taizéi Közösség priorjával (amely részlet Alois testvér legújabb, a Vigilia kiadásában a közeljövőben magyarul is megjelenő könyvéből).

 

Vigilia Szerkesztősége