Szent Ferenc nyomán az újjáépítés a feladatuk

A Ferences Világi Rend (FVR) magyarországi közössége július 18. és 20. között országos választókáptalant tart Szombathelyen, a ferences rendházban.

 

 

 

 

 

 

A káptalan mottója Az egyház újjáépítésére kaptak meghívást. Ez a regulából vett idézet a témája Magyar Gergely OFM tartományfőnök csütörtök délutáni előadásának.

A rend alapszabálya szerint háromévente kell tisztújítást tartani. Az utóbbi időszakban Horváth Éva vezette a közösség életét.

A világi rendet 1221-ben Szent Ferenc alapította. Védőszentje Árpád-házi Szent Erzsébet. A közösség az alapítás óta folyamatosan jelen van az egyház és a világ életében. A II. vatikáni zsinatot követően a mai kor szellemében megújult regulájukat VI. Pál pápa hagyta jóvá 1978-ban. Magyarországon a rendszerváltozás új lendületet hozott a világi közösség életében. Az addig titokban működő csoportok immár hivatalos formában szervezték újjá a világi rendet.

A FVR-nek világszerte 420 ezer tagja van. Magyarországon jelenleg 450 tagot tartanak számon, helyi csoportjainak száma 42. A közösség minden hívő előtt nyitott, aki nem kötelezte el magát más szerzetesi közösségben vagy a megszentelt élet egy másik intézményében. Így világiak és egyházmegyés papok egyaránt tagjai lehetnek. A világi rendbe való belépés az ismerkedéssel kezdődik, ezt követheti a befogadás, majd a – legalább egy éves időtartamú – kezdeti képzés. A jelölt szándékának és a helyi közösség tanácsának egybehangzó véleménye esetén a kezdeti képzést egy évre szóló, majd végleges fogadalom (az evangéliumi életre tett, életre szóló ígéret) követheti. Az ideiglenes fogadalom a szándékukban bizonytalan testvérek számára legfeljebb kétszer ismételhető.

A világi rendnek három 20. századi pápa – X. Piusz, XV. Benedek és XXIII. János –, a híres magyarok közül pedig Batthyány-Strattmann László is tagja volt, ismerteti írásában Szerdahelyi Csongor.

 

Ferences Sajtóközpont/Magyar Kurír