Notker Wolf: Ne nyugtalankodjék a szívetek!

Notker Wolf, a bencés rend legfőbb vezetője Szent Benedek regulája és a szerzetesélet hagyománya alapján kínál tanácsokat a kiegyensúlyozott és hiteles élethez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notker Wolf a bencés rend legfőbb vezetője, prímásapátja igen sokoldalú egyéniség: gondolkodása, életstílusa mélyen benne gyökerezik a bencés lelkiségben, másfelől viszont a rend vezetőjeként szinte folyamatosan utazik szerte a világban, hogy fölkeresse a rendnek a világ szinte minden pontján megtalálható kolostorait. Könyve a szerzetesélet példájából kiindulva kínál tanácsokat a kiegyensúlyozottabb, boldogabb élethez, időnk helyes beosztásához, az élettel együtt járó konfliktusok elkerüléséhez vagy kezeléséhez.

 

Notker Wolf OSB: Ne nyugtalankodjék a szívetek! Hogyan élhetünk teljes életet?
Vigilia Kiadó, Budapest, 2015, 256 oldal, 2800 Ft.
Fordította: Kerényi Dénes
Megrendelhető: www.vigilia.hu

 

TARTALOM

Előszó • 7

ÉN: MAGUNKBAN LENNI • 11

Keljünk útra, mindent hátrahagyva • 13

  A túl sok lehetőséget kínáló világ • 13

  A kereséssel kezdődik • 16

  Lemondás és ráhagyatkozás Istenre • 21

Éljük meg az időt másként • 26

  A véges idő a kereszténységben • 26

  A mindennapok rendje az egész életbe rendet visz • 30

Hallgatás • 38

  A lárma és a fecsegés világa • 38

  Hogyan tudunk hallgatni • 43

Odafigyelés • 50

  Az odafigyelés szeretet • 50

  Az engedelmesség nem elveszi szabadságunkat, hanem szabaddá tesz • 54

Összeszedettség: elmélyülés Istenben • 60

Az imában Istenre hallgatunk • 66

  Az imában elismerjük, hogy nincs minden a hatalmunkban • 66

  A közös imádság • 75

 

MI: FOGJUNK ÖSSZE • 81

Kötelezzük el magunkat és tartsunk ki • 83

  Örök honvágy • 83

  „A lelkiélet mesterségének eszközei” • 88

  Fedezzük föl újra saját lelki gyökereinket • 94

Önmérséklet • 99

  Benedek tanítása a helyes mértékről • 99

  A túl sok és a túl kevés munka • 105

  A helyes mérték szabaddá tesz • 113

A vezetés • 119

  Távolság a hatalomtól: ne legyünk az önzés rabjai • 119

  „Nehéz és terhes föladat” mindenkiről gondoskodni • 127

  „Gyűlölje a vétkeket, szeresse a testvéreket”: a viták és a konfliktusok elsimítása • 132

  Kérjünk tanácsot • 138

Közösségi élet • 147

  Dolgozzunk magunkon • 147

  Az ünnep • 155

  A közös étkezés • 161

  Öregek és fiatalok • 166

  A halál nem a vég • 173

 

MI ÉS TI: ÉLJÜNK A VILÁGÉRT • 183

Odamenni, ahol baj van • 185

Vigyázzunk a teremtett világra. A szerzetesek kapcsolata a természettel • 188

A zene - válasz Istennek • 200

  Hogyan tudjuk Istent dicsérni • 205

  A művészet szabadon szárnyaló szépsége • 208

Vendégfogadás • 215

  Soha többé Betlehem! • 215

  A betegápolás mint Krisztus-szolgálat • 218

  A kolostori gyógymód visszatérése • 225

Kimenni a világba • 231

  A missziók kiindulópontja: stabilitás loci • 233

  Megismerni és nem agyonbeszélni a másikat • 241

  Párbeszéd az iszlámmal • 248