Munkavállalókból munkatársak – pedagógusok szerzetesi iskolában

A piarista rendtartomány kezdeményezésére, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola gondozásában megszületett a Szerzetesi Pedagógia című, akkreditált pedagógus továbbképzési program.

 

 

 

 

 

Elmúlt másfél évünk egyik szép eredménye, hogy elkészült egy pedagógus továbbképzési program, Szerzetesi Pedagógia címen. A piarista rend által kezdeményezett program a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola gondozása alatt áll. A 120 órás továbbképzés egyszerűen és röviden összefoglalva azt a célt szolgálja, hogy a szerzetesrendi intézményekben dolgozó pedagógusok minél jobban átvegyék az adott rendi intézmény lelkiségét, nevelési elgondolásait és módszereit, s így munkavállalókból igazi, a rend lelkiségével átitatott munkatársakká váljanak.

A továbbképzés leginkább a tapasztalati dolgok egymással való megosztására alapoz tréningek keretében. Nagy hangsúlyt fektet az egymással való véleménycserére, tapasztalatok megosztására.

A Sapientia – programalapítóként – átadja az indítás jogát a szerzetesrendeknek, így azok a maguk képére igazíthatják a programot, mintegy sajátjukká téve azt. A képzés teljesítése után a tartományfőnök és a Sapientia Főiskola rektora közösen írja alá az elvégzést és a követelmények teljesítését igazoló tanúsítványt, ezzel jelezve azt, hogy a résztvevő teljesebb módon kapcsolódik a rend munkájához, közösségéhez.

A rendi karizmák alaposabb megismerése mellett a program alkalmas arra is, hogy a résztvevőt támogassa abban, hogy könnyebben tudja eldönteni, a továbbiakban a pedagógusi feladatok melyik területén szeretné jobban megerősíteni magát.

A továbbképzési program, a kötelező pedagógus-továbbképzési követelmények pontrendszerébe teljes egészében beszámítható.

Mindezek megvalósításában a Servitor Pro Multis Kft., mint szintén szerzetesi tulajdonban létrehozott és működő szervezet támogatta és segítette a képzés életre hívását. Természetes, hogy a jövőben adódó bármilyen további előkészítésben, szervezésben, adminisztrációban is támogatja az ezt igénylő szerzetesrendeket.

 

Bángi-Magyar Attila C.S.

ügyvezető

Servitor Pro Multis Kft.