A magyar piaristák és a Tanácsköztársaság – könyvbemutató

Időpont: 2014. február13., csütörtök, 17 óra.

Helyszín: a budapesti Piarista Gimnázium tanácsterme.

A kötetet bemutatják és a kerekasztal beszélgetésen felszólalnak: Mózessy Gergely levéltárvezető (Székesfehérvári Püspöki Levéltár), Szakál Ádám piarista és Koltai András, a Piarista Központi Levéltár vezetője. A rendezvény házigazdája Kormos Zoltán, a pesti piarista gimnázium igazgatóhelyettese.

 

 

 

 

 

 

A Tanácsköztársaság rövid időszaka a magyar történelem aatokat közöl, majd végül a magyar piaristák 1918/1919. évi, több forrásból rekonstruált névtára következik. A kötetet jó néhány, eddig publikálatlan egykorú rajz és fénykép illusztrálja, amelyek közül különösen értékesezon epizódjai közé tartozik, amelynek elfogultságoktól mentes történeti feldolgozása még mindig nem nevezhető befejezettnek. A piarista rendtörténet-írásnak sem tartozott kedvelt témái közé a proletárdiktatúra időszaka, amely a rendet rövid idő alatt igen súlyos válságba taszította, és komoly kérdéseket vetett fel a piarista szerzetesi élettel kapcsolatban is. Ennek a bonyolult kornak a megértésére és bemutatásra vállalkozott ez a kötet, amely három részből áll.

Szakál Ádám bevezető tanulmánya felvázolja az 1918/1919-es esztendő legfontosabb egyház- és oktatás-politikai eseményeit, majd a proletárdiktatúra egyházellenes intézkedéseit. Ezek közé tartozott az is, hogy a szerzetesektől az „egyházi pálya” elhagyásáról szóló nyilatkozatot követeltek, amelynek aláírása hittagadást (aposztáziát) jelentett.

A második részben az első kommunista diktatúrát átélt tizennégy piarista rendház akkori krónikái, valamint Tomek Vince és Révai (Rothsching) József piaristák visszaemlékezései olvashatók. Utóbbi különösen alapos, és méltó társa a Tanácsköztársaság idejéről nyomtatásban is megjelent egyházi memoároknak.

A harmadik rész a Tanácsköztársaság idején keletkezett, válogatott iratokat közöl, majd végül a magyar piaristák 1918/1919. év több forrásból rekonstruált névtára következik. A kötetet jónéhány, eddig publikálatlan egykorú rajz és fénykép illusztrálja, amelyek közül különösen értékesek Agárdy Gyula karikatúrái „a váci szovjet-piaristákról”.

 

A magyar piaristák és a Tanácsköztársaság, Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2013, 458 oldal. (Magyarország Piarista Múltjából 7.)