Krisztus-követés és hatalom – VI. Bakonybéli Ökumenikus Konferencia

Colloquium Discipulorum:

„Köztetek ne így legyen!” (Mk 10,43)

Krisztus-követés és hatalom

VI. Bakonybéli Ökumenikus Konferencia

Bakonybél, 2015. október 17.

09.30-17.30

 

 

 

 

 

 

Olyan szellemi, lelki fórumot kívánunk létrehozni, amelyben mi – Jézus különböző felekezetekben élő tanítványai – a Szentlélekre figyelve, együtt kereshetjük a Krisztus-követés mai, hiteles útját. Hisszük, hogy ez az út az egyház egysége felé is vezet bennünket. Mivel a tanítványok találkozása és Krisztusban mélyülő párbeszéde a cél, ezért konferenciánknak a Colloquium Discipulorum nevet adtuk, és évenként ősszel Bakonybélben, a Szent Mauríciusz Monostorban rendezzük.

A konferencia szervezői:
Rochlitz Kyra Mária OSB obi. tanár és lelkigondozó,
Zalatnay István református teológus és lelkipásztor,
Béres Tamás evangélikus teológus,
Baán Izsák OSB katolikus teológus,
Halmos Ábel OSB perjel.

A konferencia védnökei:
Steinbach József, a MEÖT elnöke, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke
Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke
Várszegi Asztrik OSB, püspök, pannonhalmi főapát

 

Jelentkezni a www.szentmauriciusz.hu honlapon lehet 2015. október 7-ig.

A konferencia részvételi díja 2000,- forint, amely tartalmazza az ebéd árát is. Helyszínen való fizetésre nincs lehetőség.

Számlatulajdonos és bankszámlaszám: Szent Mauríciusz Monostor, 11600006-00000000-26026482

A közlemény rovatban pedig: „[vezetéknév] [keresztév] adománya a konferenciára” szerepeljen. (Például: Szabó Árpád adománya a konferenciára) Az összeg beérkezése után visszaigazoló e-mailt küldünk és a jelentkezést rögzítjük. A konferenciára az első 120 jelentkezést tudjuk elfogadni.

További információ a colloquium.discipulorum@gmail.com címen kérhető.

Szállásügyben a gunterhaz@gmail.com címen lehet érdeklődni.

 

A KONFERENCIA PROGRAMJA

9.00 - 10.00         Érkezés, regisztráció Monostor

10.00 -10.25       Kezdő imádság, majd átvonulás a Faluházba Templom

10.25 -10.30    Köszöntő Faluház

10.30-11.10      Dr. Zalatnay István: Krisztus-követés és hatalom

11.10-11.30      Korreferátum: Dr. Csepregi András: Bonhoeffer kísérlete Krisztus követésére

11.30- 11.50    Szünet

11.50-12.10      Korreferátum: B. Gáspár Judit: A hatalomvágy és megszelídítésének kötelessége

12.10-12.45      Kerekasztal: Várszegi Asztrik főapát, Szemerei János püspök, Köntös László főjegyző beszélgetése a hatalomról, moderátor Fekete Ágnes

12.45 -13.00       Szünet

13.00 - 13.45      Ebéd

 

14.15-16.45      Műhelyek Monostor, Vendégház, Faluház, lskola

Csertán Károly Engedelmesség, hatalom és visszaélés

Vadász Márta, Földi Pál: „mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van” – bibliodráma

Dr. Siba Balázs: Krisztus ereje és a pénz hatalma – szupervíziós esetmegbeszélés a pénz szerepéről életünkben

Rochlitz Kyra, Gérecz Imre: „Hallgasd meg, ó fiam, a mester parancsait…” – Mesterek és tanítványok ma

Rambala Éva: „Szívek és szavak” – erőszakmentes kommunikáció

Petes Róbert, Halmos Ábel: „Mint kohó az ezüstöt” - Keresztények a pártállami diktatúrában

17.00 -17.30       Záró imádság: Ökumenikus vesperás, igét hirdet: Szakács Gergely református lelkész Templom

 

A DÉLUTÁNI MŰHELYEK BEMUTATÁSA

Csertán Károly: Engedelmesség, hatalom és visszaélés

Vadász Márta, Földi Pál: „mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van” – bibliodráma
Sok út vezethet Jézus tanításának a megértéséhez: bibliaolvasás, elmélkedés, prédikáció stb. Mi a játékot ajánljuk, amely mozgásba hozza egész testi-lelki világunkat. Szituációkba, szerepekbe bújva foglalkozunk egy szentírási történettel, vagy annak részletével. Az interakciók során ráláthatunk arra, hogy milyen a hatalomhoz való viszonyunk, és kereshetjük azt, hogy mi a Biblia nekünk szóló, „itt és most” érvényes üzenete a hatalomról. Szeretettel várjuk bibliodráma műhelyünkbe azokat az érdeklődőket, akik már bibliodrámáztak, és azokat is, akik szeretnének megismerkedni a bibliodráma műfajával, lehetőségeivel.

Dr. Siba Balázs: Krisztus ereje és a pénz hatalma – szupervíziós esetmegbeszélés a pénz szerepéről életünkben
A Leviathan (hatalomvágy) mellett a Mammon (pénzsóvárgás) az a másik erő, amellyel számos formában meg kell küzdenünk Krisztus követése során. A műhely első részében arról számolok be, hogy 22 református lelkésszel készített interjú során milyen kérdések és dilemmák rajzolódnak ki a keresztény életideál és a földi javak gyűjtésének kettőségéből. A műhely második részben pedig arra hívom a résztvevőket, hogy szupervíziós módszertan segítségével nézzünk rá saját viszonyulásainkra a pénzhez és a földi gazdagsághoz.

Rochlitz Kyra, Gérecz Imre: „Hallgasd meg, ó fiam, a mester parancsait…” – Mesterek és tanítványok ma
Vannak-e még mesterek közöttünk, és mit jelent tanítványnak lenni ma? Mivel ajándékoz meg, és milyen veszélyeket rejt magában a mester-tanítvány viszony? Mikor lesz a lelki kísérésből, iránymutatásból befolyásolás? Miből forrásozik a mester személyiségének hitele? Kiből válhat jó tanítvány?

Rambala Éva: „Szívek és szavak” – erőszakmentes kommunikáció
Szeretnéd konfliktuskerülés, küzdelem vagy ledermedés helyett megtalálni a kapcsolataidban a valódi élvezetet? Eleged van abból, hogy a jó szándékod ellenére olyan sokszor félreértenek? Ha igen, akkor szeretettel várlak ezen a programon, ahol bemutatom neked az erőszakmentes kommunikáció szemléletmódját és gyakorlatát, melynek használatával egyre több korábbi konfliktust tudsz majd párbeszéddé alakítani.
Főbb tartalmi elemek:
• Hogyan fejezzem ki a nemtetszésemet őszintén és kritika nélkül, hogy az ne veszekedésre, hanem együttműködésre inspiráljon?
• Mi rejtőzhet a bántó megjegyzések mögött? Hogyan tudom meglátni az embert bárkiben függetlenül attól, milyen szörnyűséget tesz, vagy milyen agresszíven kommunikál?
• Hogyan fogadjam a kritikát úgy, hogy a legtöbbet tanuljam belőle?
A szeretet kifejezésének módjai annak érdekében, hogy a másik fél is azt értse, amit szándékozom kommunikálni.

Petes Róbert, Halmos Ábel: „Mint kohó az ezüstöt” (Ps 66,10) – Keresztények a pártállami diktatúrában

Műhelyünkben szeretnénk reális képet adni a pártállami diktatúra alatt élő egyházról. Sem idealizálni, sem elítélni nem kívánjuk a korszak egyházi szereplőit. A személyiségi jogok sérelme nélkül példákat mutatunk hitvalló keresztényekre, beszervezett, az üldözés hatására megtört egyháziakra, s a nyomás alatt hosszú időn át ingadozó, súlyos lelkiismereti konfliktust hordozó papokra.
A korszakot bemutató rövid előadást követően kisebb csoportokban az Állambiztonsági Szolgálatok Levéltárából származó dokumentumokat olvasunk és dolgozunk fel. A részcsoportokban végzett munkára az egész csoportban reflektálunk. A feldolgozásban dramatikus elemeket is használunk. Célunk nem csupán az egyháztörténet megismerése, hanem a dokumentumokból felsejlő emberi drámák, illetve a reflexió során felbukkanó saját élmények, érzések integrálása is. Szembesülés azzal, milyen örökséget hordoz az a közösség, amelyhez tartozunk, amelyben elköteleződünk.

 

 

Csatolmány: