Jézus rejtett jelenléte a hétköznapokban

Alberto Bottari de Castello a vasadi kápolnában mutatott be szentmisét május 12-én, vasárnap. A pápai nuncius Boldog Charles de Foucauld lelkiségének követői, a Jézus Kistestvérei szerzetesnővérek meghívására érkezett a kis faluba.

 

 

 

 

 

Ez a kicsiny, Monortól néhány kilométerre fekvő kápolna ad otthont minden hónap második vasárnapján a Jézus Kistestvérei Közösség lelki napjának, amely nyitott nem csak a szerzetesnővérek, hanem barátaik és mindazon érdeklődők számára is, akik szeretnék felfedezni Jézus názáreti egyszerűségét és rejtett jelenlétét a hétköznapokban. A kápolna 2007-ben épült, Jézus Szíve és a Szent Kereszt tiszteletére szentelték, a 2005-ben boldoggá avatott Charles de Foucauld oltalmába ajánlották. 2007-ben helyi művészek Károly testvért és az életére nagy hatással bíró személyeket ábrázoló seccót festettek a kápolna hátsó falára.

A kicsiny, fiatal vasadi közösség és a szerzetesnővérek nagy örömmel fogadták a pápai nunciust, helyettesét és titkárát. Agapéval készültek az ünnepi szentmisére, a kórust Megyesi Schwartz Lúcia operaénekes, a közösség tagja vezette. Csáki Tibor plébános köszöntőjében elmondta, hogy ez a fiatal kápolna már a harmadik nagykövetet látja vendégül, járt már náluk az algériai és a francia nagykövet is.

Alberto Bottari de Castello pápai nuncius homíliájában kis ékszerdobozhoz hasonlította a kápolnát: az Istennel való találkozás légköre hatja át, az ég felé viszi gondolatainkat. Urunk mennybemenetelének ünnepén hangsúlyozta: nagy öröm számunkra ez az ünnep, hiszen Krisztus beteljesítette küldetését, az Atya megdicsőíti, jobbjára ülteti és ő közbenjár értünk. Krisztus győzelme a mi győzelmünk is. Emlékeztette a híveket, hogy aznap reggel Ferenc pápa több mint nyolcszáz vértanút és két szerzetesnővért avatott szentté. Hittek Krisztusban, életüket áldozták érte. Bátorítanak, példát mutatnak arról, hogy lehetséges keresztényként élni a világban, egészen a végsőkig.

Charles de Foucauld különleges tehetséget, sok ajándékot kapott a Teremtőtől. Amikor találkozott Krisztussal, mindent odaadott neki, a sivatagban tett tanúságot hitéről. A nuncius bátorította a helyi közösséget: számíthatnak Károly testvér közbenjárására, aki szeretetteljes tekintetével kíséri életüket, hiszen ez az egyetlen templom nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, amelyet Foucauld atya tiszteletére szenteltek.

A szentmise végén a Jézus Kistesvérei nővérek köszönetet mondtak a látogatásért, és Alberto Bottari de Castello közbenjáró imádságát kérték, hangsúlyozva, hogy magát a nunciust is megfogta Foucauld atya radikális Krisztus-követése.

Szerkesztőségünk kérdésére a nuncius elmondta, hogy Charles de Foucauld gondolataival még diákkorában ismerkedett meg, szeminaristaként nagy hatással volt rá az alakja: a világ gyermeke volt, komoly karrier állt előtte, és egyszer csak elhagyott mindent, a sivatagba ment. Krisztus szerelmese lett, az egyetemes testvériség üzenetének hordozója, aki különleges, egyedülálló örökséget hagyott ránk. Sokszínű család alakult ki alakja körül, ő maga papként követi ezt a lelkiséget. Már régóta tudja, hogy ezt a kápolnát Károly testvérnek szentelték, és most örömmel jött ide szentmisét celebrálni a hívekkel. Hangsúlyozta, mennyire szép, bensőséges ez a templom, igazi imádságos légkör hatja át. Külön kiemelte a szentély fából faragott korpuszának szépségét. Az egész templombelső Charles de Foucauld szellemiségét tükrözi, a lényeget jeleníti meg. Ez az egyszerűség segít, hogy ne vesszünk el a részletekben, Krisztust helyezzük a középpontba.

Alberto Bottari de Castello már majdnem két éve tartózkodik Magyarországon Megkérdeztük, hogy érzi magát nálunk. Elmondta, hogy most először teljesít küldetést európai országban. Volt már Latin-Amerikában, a Közel-Keleten, Afrikában, Észak-Amerikában, Japánban, most pedig hazaérkezett: keresztény gyökerű országba. Érdekes, hogyan hálózzák be országainkat a hitből fakadó kapcsolódások. Hiába olasz származású, mégis itt fedezte fel például Szent Gellért alakját, aki velencei szerzetes volt, Szent István szolgálatába állt. Minden népnek megvan a maga történelme, múltja, szenvedése. Szép dolog látni, Krisztus üzenete hogyan testesül meg különböző helyeken. Számára nagy öröm megismerni a népek kultúráját, mentalitását.

Fotók: Veroczki Barbara

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír