A Jézus-ima és a keleti szerzetesség

Február 7.-én a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola egész napos (9.00–18.00) konferenciát tart:

A Jézus-ima és a keleti szerzetesség

Imaélet a monostorban és azon kívül

Budapest, V., Piarista köz 1., Auditorium Maximum

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

Rektori köszöntő: Várnai Jakab OFM

Bevezető: Baán Izsák OSB

 

Arszeniosz Kardamákisz metropolita: Az „értelmi ima”: hagyomány és praxis

 

Orosz Atanáz püspök: Kirie Iíszu Hriszte, eleiszon me

Kocsis Fülöp püspök: Isten erejével, az igazság támadó és védő fegyverzetében (2Kor 6,7)

 

Baán István: A Xanthopuloszok tanítása az imádságról

Baán Izsák: A démonokkal való vita és az Úr segítségül hívása

Ötvös Csaba: A tiszta ima fogalma és hagyományai

 

Ebédszünet

 

Fotókiállítás-megnyitó az aulában: Fekete angyalok – monasztikus élet Áthoszon

Nacsinák Gergely András, Xeravits Géza, Parlagi Gáspár és Ötvös Csaba képei

 

Görföl Tibor: Mnémé Theou. A Jézus-formulák változatai és funkciói a gázai szerzetességben

Parlagi Gáspár: A Jézus-ima egyiptomi megjelenése

Perczel István: Abba Nonnosz és a szívimádság

 

Vassányi Miklós: Hitvalló Szt. Maximosz: A miatyánk rövid magyarázata

Geréby György: A mentális ima formái Evagriosztól Loyolai Ignácig

Nacsinák Gergely András: Egy lelki kalandor: a Zarándok

Imrényi Tibor: Lélekben és igazságban

 

Pódiumbeszélgetés

 

Az imádság vidékein: képekben a keleti kereszténység szent helyeiről.

Déri Balázs: Kopt kolostorok a Nátron-völgyben

Xeravits Géza: Oszlop – bárka – lándzsa: barangolás a Kaukázus monostorai közt

Nacsinák Gergely András: Tur Abdin, a szír szent hegy

 

Zárszó: Kocsis Fülöp püspök