Gázai Szent Dórotheosz szerzetesi tanításai

Megjelent Gázai Szent Dórotheosz írásainak gyűjteménye. Dórotheosz a keresztény lelki élet, a legfontosabb „mesterség” elsajátításához kínál hathatós, gyakorlati segítséget, világos útmutatást.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 6. században a Szentföldön élt szerzetes beszédei és levelei közérthető módon, plasztikus képekkel, gyakorlati példákkal és nagy lelki mélységgel tanítanak a Krisztus-követés alapjairól, az alázatról és az engedelmességről, a szenvedélyekkel való küzdelemről, a közösségi élet szépségéről és buktatóiról.

Dórotheosz a sivatagi atyák hagyományának örököse és összefoglalója, életműve a korai szerzetesség hagyományát közvetítette a bizánci és a nyugati szerzetesség felé. Gondolatai mind a mai napig őrzik frissességüket és időszerűségüket.

 

Gázai Szent Dórotheosz szerzetesi tanításai

Jel Könyvkiadó, Budapest, 2015, 270 oldal, 3700 Ft.

Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Baán Zs. Izsák OSB

 

 

TARTALOM

Bevezető – 7

A gázai hagyomány – 8

Szent Dórotheosz és életműve – 11

Kísérőlevél – 15

Doszitheosz abbáról – 21

 

Szent Atyánk, Dórotheosz különféle tanításai – 35

I. A lemondásról – 35

II. Az alázatról – 58

III. A lelkiismeretről – 71

IV. Az istenfélelemről – 77

V. Arról, hogy nem használ, ha a saját belátásunkban bízunk – 95

VI. Arról, hogy ne ítéljük meg a felebarátot – 106

VII. Arról, hogy önmagunkat hibáztassuk – 118

VIII. A haragtartásról – 130

IX. A hazugságról – 139

X. Arról, hogy éberen és a célt szem előtt tartva járjunk Isten útján – 148

XI. Arról, hogy igyekeznünk kell azonnal kiirtani a szenvedélyeket, mielőtt még rossz szokássá válnának a lélekben – 160

XII. Az eljövendő kárhozattól való félelemről, s arról, hogy aki üdvözülni akar, annak sosem szabad elhanyagolnia saját üdvösségét – 174

XIII. Arról, hogy a próbatételeket nyugalommal és hálaadással kell viselnünk – 188

XIV. A lélek erényeinek egymásra épüléséről és összhangjáról – 199

XV. A szent böjtről – 214

XVI. Szent Gergely szavainak magyarázata, melyeket húsvéti himnuszként énekelünk – 221

XVII. Szent Gergely szavainak magyarázata, melyeket a vértanúk ünnepi himnuszaként énekelünk – 229

 

Ugyanazon Dórotheosz atyának különféle levelei – 238

1. Azoknak a remetéknek, akik a látogatásokról kérdezték – 238

2. A monostorok elöljáróinak és tanítványaiknak arról, hogy hogyan kell vezetni a testvéreket, s ők pedig hogyan engedelmeskedjenek – 244

3. Annak, aki a házgondnoki szolgálatot látja el – 248

4. Ugyanannak a testvérnek – 249

5. Ugyanannak a testvérnek – 249

6. Ugyanannak a testvérnek – 250

7. Egy testvérnek, aki a lélek érzéketlenségéről és a szeretet elhidegüléséről kérdezte őt – 253

8. Egy testvérnek, akit kísértés gyötör – 254

9. Ugyanannak a testvérnek – 255

10. Egy testvérnek, aki nagyon beteg lett, és különböző nyavalyáktól szenvedett – 256

11. Egy testvérnek, aki kísértést szenved – 256

12. Ugyanannak a testvérnek – 257

13. Ugyanannak a testvérnek – 258

14. Ugyanannak a testvérnek – 258

15. Ugyanannak a testvérnek – 259

16. Egy beteg testvérnek, akinek különféle rossz gondolatai voltak azokkal kapcsolatban, akik betegségében gondját viselték – 259

 

Ugyanannak a Dórotheosz abbának különféle, összegyűjtött mondásai – 261

Bibliai helyek mutatója – 265