Fürkésszétek! – Új kötet jelent meg!

Megjelent a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának a megszentelt élet évére írt második levele: Fürkésszétek! Az Isten jeleit kémlelő megszentelt személyeknek

 

 

 

 

 

 

 

 

Fürkésszétek! Az Isten jeleit kémlelő megszentelt személyeknek

Új Ember Kiadó, Budapest, 2015, 112 oldal, 1190 Ft.

Fordította: Tőzsér Endre SP

A borítón Illés próféta alakja látható.

 

E kötet a megszentelt személyeket összefogó szentszéki kongregáció második levele, amely az egyéni és közösségi reflexiót kívánja elősegíteni a megszentelt élet évében.

Az első levélhez hasonlóan tele van bátorító szavakkal. Bár a megszentelt élet a világ sok szegletében „sötét éjszakán” megy keresztül, Isten mai prófétáinak mégsem a búslakodás, az aggodalmaskodás vagy az ítélkezés a feladata, hanem az intenzív és szenvedélyes keresés. Felemelt fejjel, szívükben örömmel, rendíthetetlen hittel kell fürkészniük a látóhatárt.

El kell indulniuk, úton kell lenniük az ismeretlen felé. Az Úr suttogását, elhaladásának neszeit kell felismerniük. Isten hívása (vocatio) a mai világ provokációin keresztül érkezik hozzájuk. A mai világban, a történelem mai szakaszában kell az Istennel együtt élt élet szépségéről tanúságot tenniük. Nem máshol, nem máskor, hanem itt és most.

Találó bibliai párhuzamok és főként Ferenc pápa gondolatai segítik az elmélyült reflexiót.

 

Levelek a megszentelt élet évére:
1. Örüljetek! (2014)
2. Fürkésszétek! (2015)
3. 
4.

http://bolt.ujember.hu/furkesszetek