Evagriosz Pontikosz: A szerzetes

Megjelent a korai szerzetesi irodalom egyik fontos műve: Evagriosz Pontikosz A szerzetes (A praktikosz) – Száz fejezet a lelki életről című műve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ki a szerzetes?

A keresztény szerzetesség születésékor sokakat foglalkoztató kérdésre Evagriosz Pontikosz, az egyiptomi sivatag 4. századi teológusa árnyalt és a hagyományban gyökerező választ adott írásaiban. A praktikosz című műve, mely a szerzetesi élet gyakorlatainak, a kísértések elleni küzdelemnek ad elméleti, teológiai hátteret, a keleti szerzetesség egyik „kötelező olvasmánya” volt hosszú évszázadokon át. A szöveg, a keresztény spiritualitás egyik legfontosabb gyakorlati és teológiai alapvetése, egyszersmind kimeríthetetlen útmutató az Isten közelében zajló élet kalandjához.

A korai szerzetesi irodalom e remekének fordítását Gábriel Bunge Svájcban élő remete-teológus bőséges kommentárja teszi életközelivé a mai olvasó számára.

 

Evagriosz Pontikosz: A szerzetes (A praktikosz) – Száz fejezet a lelki életről
Gabriel Bunge bevezetőjével és kommentárjával
Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2014, 332 oldal, 3450 Ft
Fordította: Szabó Ferenc Miklós

 

TARTALOM

Bevezetés

I. A szerző és műve

1. Evagriosz Pontikosz: a kappadókiai és a pusztai atyák tanítványa, 9

2 A mű: A praktikosz száz fejezete, 16

II. A tanítás: a „királyi és tökéletes út”

1. A lélek és „részei”, 19

2. A praktíké mint „út”, 22

3. A „módszer” mint követés, 25

4. A praktiké mint „lelki” módszer, 27

5. Az „út” akadályai, 29

6. A tisztulás mint gyógyulás, 32

7. „Az Úr útjai” és „Isten útjai”, 34

III. A fordításhoz és a kommentárhoz, 37

Szöveg és magyarázat

Prológus (Evagriosz szerzetestől), 45

Száz fejezet a lelki életről, 67

1–5. fejezet: Alapelvek, 66

6–33. fejezet: A nyolc gondolatról, 78

34–39. fejezet: A szenvedélyekről, 156

40–53. fejezet: Tanácsok, 170

54–56. fejezet: Arról, ami az emberrel álmában történik, 203

57–62. fejezet: Arról az állapotról, amely közel van a szenvedélymentességhez, 211

63–70. fejezet: A szenvedélymentesség jeleiről, 222

71–90. fejezet: Gyakorlati megfontolások, 240

91–100. fejezet: Szent szerzetesek mondásai, 289

[Epilógus], 318

Függelék

IV. Gábriel Bunge művei Evagrioszról, 323

V. Forrásművek jegyzéke

1. A praktikosz szövegében előforduló szentírási idézetek jegyzéke, 326

2 Evagriosz művei, 327

3. Egyéb forrásművek, 331