Budapesti szerzetesi gyűjteményi nap

Szellemek, démonok, szerzetesek: Előadások szerzetesek és a túlvilág harmadik típusú találkozásairól – A Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára és Levéltára és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Könyvtára és Levéltára ismét megrendezi a budapesti szerzetesi gyűjteményi napot.

 

 

Időpont: 2016. szeptember 16., péntek 16 órától
Helyszín: a budai ferences rendház refektóriuma (1024 Budapest, Margit körút 23., bejárat a templom melletti kolostori kapunál, az udvaron keresztül)

 

Program:

16:00 Dénesi Tamás: Szellemjárás Pozsonyban az 1640-es években
16:20 Koltai András: Purgatórium Privigyén (Szellemjárás egy piarista rendházban, 1696)

A privigyei piarista rendház lakóit 1696 tavaszán két héten át egy szellem tartotta izgalomban, aki végül április 10-én, hajnaltájban Herchel József (Joseph a S. Gabriele) testvér előtt megnyilatkozott, miszerint ő az elhunyt és a tisztítótűzben szenvedő Kada István erdélyi püspök szelleme. Jelet is hagyott: beleégette tenyerét az asztalon fekvő cseh nyelvű posztilláskönyvbe. Hasonló, kendőre vagy könyvre „égetett kezek” máshol is fönnmaradtak Közép-Európa katolikus vidékein, és a kortársak számára materializált módon is bizonyították a tisztítótűz létezését.

16:40 Tengely Adrienn: A szórakozott ima büntetése, avagy egy francia apácaszellem Pécsett (1873)

A pécsi Notre Dame rendház historia domusának 1919-es bejegyzései között szerepel egy mintegy fél évszázaddal korábbi történet, mely szerint 1873-ban a rend egyik növendékének megjelent egy nemrég elhunyt francia apáca szelleme, imádságát kérve purgatóriumi büntetése leszállításáért. Az imák és misék hatására ez meg is történt, amiért cserébe a szellem megjósolta a magyar történelem elkövetkező szörnyű eseményeit.

17:00 szünet
17:20 Bárth Dániel: Egy horvát ferences a megszálló démonok hálójában (Zombor, 1766–1769)

Rochus Szmendrovich horvát ferences zombori működésének három esztendeje a kalocsai érseki konzisztóriummal és a saját rendi feletteseivel történt összeütközés jegyében telt az általa szabálytalanul végzett exorcizmusok kapcsán. Az előadás a démoni megszállottság zombori megnyilvánulásaira, az egyházi demonológiai gondolkodás alakváltozataira és az ördögűzés alternatív eszköztárának bemutatására koncentrál, a középpontba állított ferences szerzetes saját levelein keresztül (a szerző kiadás alatt álló monográfiája alapján).

17:40 Medgyesy S. Norbert: Ördögfigurák a csíksomlyói színjátékokban a 17-18. században

 

A konferencia közben kamarakiállítás tekinthető meg a szellemjárások emlékét őrző könyvekből és kéziratokból.

A rendezvényre a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Lásd még:

 

 

Csatolmány: