2015 a megszentelt élet éve lesz

November 29-én, pénteken délelőtt fél 10-kor Ferenc pápa a vatikáni új szinódusi aulában fogadta a Legfőbb Szerzetesi Elöljárók Uniójának tagjait, akik november 27-től tartották 82. közgyűlésüket a római Salesianumban.

 

 

A szentatya döntött úgy, hogy három teljes órát tölt az elöljárókkal. Senki részéről sem hangzott el előre elkészített beszéd; a találkozás testvéri és szívélyes beszélgetésből, kérdésekből és feleletekből állt – olvasható a Legfőbb Elöljárók Uniójának pénteken koradélután kiadott közleményében.

Az első kérdéscsoport a megszentelt élet identitására és küldetésére vonatkozott. Minden keresztény részéről szükséges Krisztus radikális követése – állapította meg a pápa, de a szerzetesek arra kaptak meghívást, hogy sajátos módon kövessék az Urat: „Olyan férfiak és nők, akik felébreszthetik a világot. A megszentelt élet prófécia. Isten azt kéri tőlünk, hogy lépjünk ki fészkünkből, és induljunk el a világ határai felé, kerülve a kísértést, hogy azokat magunkhoz idomítsuk. Ez a legkonkrétabb módja annak, hogy kövessük az Úr példáját”.

A hivatásokról szólva Ferenc pápa kiemelte, hogy vannak fiatal egyházak, amelyek új gyümölcsöket teremnek. Természetesen ez arra kötelez bennünket, hogy újragondoljuk a karizma inkulturációját. Az egyháznak bocsánatot kell kérnie és nagy szégyenkezéssel kell a félreértések miatt bekövetkezett olyan apostoli kudarcokra gondolnia, amit például Matteo Ricci esete jelent. A kultúrák közötti párbeszéd késztesse arra a szerzetes intézmények vezetőit, hogy a kormányzásba válasszanak be különböző kultúrájú személyeket, akik különféle módon fejezik ki a karizma megélését.

A szentatya nyomatékosan hangsúlyozta a képzés jelentőségét, amely – véleménye szerint – a következő négy alapvető pillérre épül: spirituális, szellemi, közösségi és apostoli képzés. Elengedhetetlenül szükséges, hogy kerüljék az álszentség és a klerikalizmus minden formáját, folytassanak őszinte és nyílt párbeszédet az élet minden aspektusáról. A képzés „kézművességet”, nem pedig „rendőri kiképzést” jelent – fejtette ki Ferenc pápa. „Az a cél, hogy olyan szerzeteseket képezzenek ki, akiknek gyöngéd a szívük, nem pedig savanyúak, mint az ecet. Mindnyájan bűnösek vagyunk, de nem vagyunk romlottak. Fogadják be a bűnösöket, de ne a korrupt személyeket” – mondta a pápa.

A testvériségről feltett kérdésre a szentatya azt válaszolta, hogy óriási vonzerővel rendelkezik. Feltételezi a különbözőségek és a konfliktusok elfogadását. Olykor nehéz megélni, de ha nem éljük meg, nem leszünk termékenyek. Mindenesetre soha ne „kezeljük” testvérünk konfliktusát, hanem legyünk gyöngédek a konfliktussal küzdő személy iránt.

A legfőbb szerzetes elöljárók ezután néhány kérdést tettek fel a szerzetesek és az egyes helyi egyházak közötti kölcsönös kapcsolatokról. A pápa azt mondta, hogy tapasztalatból ismeri a lehetséges problémákat: „Nekünk, püspököknek meg kell értenünk, hogy a megszentelt személyek nem pasztorális segéderőt jelentenek, hanem karizmák, amelyek gazdagítják az egyházmegyéket.”

Az utolsó kérdések a megszentelt személyek küldetésének határait érintették. „Ezeket a karizmák alapján kell keresni” – válaszolta Ferenc pápa. A legjelentősebb prioritások továbbra is a kirekesztettségek helyzetei. Szólt még a kulturális, valamint az iskolai és egyetemi oktatás kihívásairól. A szentatya számára az oktatás alappillérei a következők: „át kell adni az ismeretet, a cselekvési módot, az értékeket. Ezeken keresztül adjuk át a hitet. Az oktató álljon a helyzet magaslatán, vizsgálja meg, hogyan hirdesse Jézus Krisztust a változó nemzedéknek.”

Mielőtt elbúcsúzott volna a százhúsz legfőbb szerzetesi elöljárótól, Ferenc pápa bejelentette, hogy 2015 a megszentelt személyek éve lesz. „Köszönet mindazért, amit tesztek, hitetekért és a szolgálat módjainak kereséséért. Köszönet tanúságtételetekért és azokért a megaláztatásokért, amelyeket el kell viselnetek” – zárta gondolatait a szentatya.

Vatikáni Rádió/RomeReports/Magyar Kurír/Gratuitas