„Imádkozzatok értem!”

Egy hónapja választották meg Ferenc pápát.

Április 13-tól 21-ig világméretű imalánc kezdődik Ferenc pápáért.

A 24 dicsőség kilencede a szentatya kedvenc női szentjéhez.

 

 

 

 

 

2013. március 13-át sosem fogjuk elfelejteni. Azon a napon választották meg Szent Péter utódául Jorge Mario Bergoglio bíborost, aki a Ferenc nevet vette fel. Ő pedig egy hónapja mindenkitől azt kéri: „Imádkozzatok értem.”

Ezért most egy világméretű imalánc kezdődik a szentatya támogatására: április 13-tól 21-ig minden nap elimádkozzuk a 24 dicsőség kilencedét Lisieux-i Szent Teréz tiszteletére Ferenc pápáért.

Akik jól ismerik a szentatyát, tudják, hogy Szent Teréz a „kedvenc” női szentje. Ezért is ajándékozta meg fehér rózsával Argentína elnökét, Cristina Fernándezt.

A Buenos Aires-i kármeliták tanúsága szerint a szentatya már régóta imádkozza a 24 dicsőség kilencedét Szent Teréz tiszteletére. Amikor pedig megválasztása után üdvözölte a Plaza de Mayo téren összegyűlt argentin híveket, e sarutlan kármelita közbenjárását kérte a jelenlévőkért.

Április 22-én lesz negyvenedik évfordulója annak, hogy a szentatya örök fogadalmat tett a jezsuita rendben. Aki tehát szeretné, csatlakozhat a szentatyához, hogy vele együtt és őérte elimádkozza ezt a kilencedet.

 

A 24 dicsőség kilencede egy Putigan nevű jezsuita atyától származik. A hónap 9. és 17. napja között szokták mondani a Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz tiszteletére.

 

 

Bevezető ima:

Atya, Fiú és Szentlélek, legszentebb Szentháromság! Hálát adok mindazokért az ajándékokért, amelyekkel a Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Terézt földi életének huszonnégy éve alatt elhalmoztad. Szent szolgálóleányod érdemeiért add meg nekem azt a kegyelmet, hogy (itt megfogalmazzuk, amit szívünk mélyéből szeretnénk), ha ez megfelel szent akaratodnak, és valóban javamra s üdvömre szolgál.

 

Elimádkozzuk 24-szer a dicsőséget:

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

 

Minden dicsőség után hozzátesszük:

Lisieux-i Szent Teréz, könyörögj érettünk!

 

Vagy litániaszerűen közbeiktathatjuk az alábbi megszólításokat:

1. Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz. Könyörögj érettünk. (Dicsőség)

2. Jézus kicsiny virága...

3. Mária kedvelt leánya…

4 Jézus hűséges jegyese…

5. Számtalan hívő anyja…

6. Szentség példaképe…

7. Erényekben gazdag…

8. Csodákkal megáldott…

9. Okos szűz…

10. Nővérünk a hitben…

11. Te, aki angyali módon szerettél…

12. Százszorszép az alázatban…

13. Szenvedélyes misszionárius…

14. A Kármel lilioma…

15. Az egyház tündöklő virága…

16. Szeretettől lángoló rózsa…

17. A szeretet vértanúja…

18. Ég és föld lenyűgöző alakja…

19. A béke eszköze…

20. A missziók védőszentje…

21. Rózsaeső hullatója…

22. A lelki gyermekség tanítómestere…

23. Papok pártfogója…

24. Te, aki úgy élsz a mennyben, hogy segítesz a földön…

 

Zárófohász:

Gyermek Jézusról és Szent Arcról nevezett Szent Teréz, kérünk, hallgasd meg alázatos könyörgéseinket.

Ámen.

 

 

(Tőzsér Endre SP fordítása)