Magyar folyóiratok

PannonhalMA – A Pannonhalmi Bencés Gimnázium lapja

A 2008-tól évi három számmal megjelenő lap nemcsak az iskola, hanem a szerzetesközösség életéről is tudósít.

Szerkesztőség: Csertán Károly, Dejcsics Konrád OSB, Juhász-Laczik Albin OSB, Hortobágyi T. Cirill OSB, László Zoltán, Rábai Zoltán

Kiadó: a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány megbízásából a Bencés Kiadó és Terjesztő Kft.

A lapszámok letölthetők az iskola honlapjáról.

Pannonhalmi Szemle – A Pannonhalmi Főapátság lapja

1993-ban indult, évi négy tematikus számmal megjelenő folyóirat, amely elődjének tekinti az 1926 és 1944 közötti „régi” Pannonhalmi Szemlét.

A humán értékek (elsősorban filozófia, teológia, művészetelmélet és -történet, pszichológia, zene és pedagógia) befogadására nyitott értelmiség tagjainak békés és valódi párbeszédét kívánja szolgálni.

Tanulmányok, műelemzések, versek, könyvismertetők mellett bencés lelkiségi írásokat is tartalmaz.

A folyóirat honlapján az aktuális szám tartalomjegyzékén kívül repertóriumok, letölthető írások és további információk is találhatók.

Szalézi Értesítő – A Magyar Szalézi Tartomány lapja

Hírek a szalézi világból – Hírek a magyar tartományból

Bemutatja a szalézi rendet, az alapító, Bosco Szent János életét, lelkiségét és pedagógiáját, a magyar szaléziak s a szalézi család életét és küldetését.

Ingyenes, évi 6 számmal jelenik meg.

2005-től majdnem az utolsó számokig elérhető (letölthető) a folyóirat honlapján.

Viláposta – A verbita missziós szerzetesek lapja

Az Isteni Ige Társaságának 2005-ben újraindult, évi négy számmal megjelenő ingyenes folyóirata.

Hírek a világmisszióból, a magyar verbita szerzetesek élete, missziós imaközösségek, verbita baráti kör.

Minden lapszám letölthető a tartomány honlapjáról.

Felelős kiadó: Burbela Gergely SVD tartományfőnök

Szerkesztő: Szalontai Anikó

Oldalak