Kármel – A Magyar Kármelita Család lelkiségi lapja

A Magyar Kármelita Család lapja, évi három számmal.

Az egyes lapszámok 2006-tól le is tölthetők a rend honlapjáról.

Felelős kiadó: P. Vörös Imre András OCD tartományfőnök

Felelős szerkesztő: P. Péceli Bence Imre OCD

Kiadja: a Kármelita kispapok neveléséért és P. Marton Marcell boldoggá avatásáért alapítvány

A teljes kármelita család életéről tudósít (férfi szerzetesek, nővérek, világban élő kármeliták).

 

Szerkesztőség és előfizetés:

Kármelita Rendház, 1134 Budapest, Huba u. 12.

E-mail: karmelujsag@karmelitarend.hu

Tel.: (30) 529-4950

Fax: (1) 340-8109