Barátainknak – A magyar jezsuiták hírlevele

Évente háromszor megjelenő lap.

Felelős kiadó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya,
Forrai Tamás SJ

Szerkesztő: Naszádos Márk, Grafikai tervezés: Tar Éva

Kapcsolat: www.jezsuita.hu

Digitális változat igénylése: friendraiser@jezsuita.hu