2014. 07. 13. Videoüzenet a római Gemelli Klinika betegeinek

Ferenc pápa videoüzenete
a római Gemelli Klinika betegeinek

(a jún. 27-én elmaradt látogatása kapcsán)

Vatikán
2014. július 13. (vasárnap)
(Letölthető pdf, epub és mobi formátumban.)

 

 

 

Elkezdtük a nyári időszakot: sokan útra kelnek, hogy pihenjenek egy kissé; a szünidőt arra is felhasználhatjuk, hogy hosszabban elidőzzünk Jézus társaságában, vagy ismét elolvassuk az evangélium néhány oldalát, vagy pihenjünk. A nyár azonban nehéz időszaknak is bizonyulhat, főként az idősek és a betegek számára, akik még inkább magukra maradnak, és nehezebben találnak valamilyen szociális ellátást, kivált a nagyvárosokban. A pihenés ideje tehát olyan időszakká is válhat, amikor az élet nehézségei még súlyosabbnak bizonyulnak.

Nyilvánvalóan most minden betegre gondolok, de engedjétek meg nekem, hogy különösképpen a Gemelli Klinika betegeire gondoljak, akik június 27-én, Jézus szívének ünnepén vártak rám. Tudom, hogy mindent nagy lelkesedéssel és szenvedélyes szeretettel készítettek elő, azért is, mert 50. évfordulóját ünnepeltét az Orvostudományi és Sebészeti Fakultáshoz kapcsolt „Agostino Genelli” Egyetemi Poliklinika megalapítását Rómában. Minden készen állt, sőt, miként láthattátok, a legközelebbi munkatársaim már ott is voltak a Gemelli Klinikán, de indulásom előtt néhány perccel a reggel óta tartó erős fejfájásom, amelyről reméltem, hogy majd elmúlik, még erősebbé vált, és hányinger is kerülgetett…, szóval így alakultak a dolgok, és így nem tudtam elmenni.

Megértem sajnálkozásotokat, s nemcsak a vezetőkét, hanem mindazokét is, akik oly nagy odaadással és lelkesedéssel dolgoztak e látogatás előkészítésén. Főként a betegek csalódottságát értem, akik már készen álltak, hogy együtt imádkozhassanak a szentmisében, amelyen személyesen akartam köszönteni őket.

Főként rátok, betegekre gondolok, akiket a Gemelli Klinika orvosai és egészségügyi személyzete szeretettel és hozzáértéssel ápolnak: ízleljétek az imában Isten dolgainak ízét, és tanúskodjatok arról, hogy egyedül Istenben van az erőtök, Ti, betegek, akik megtapasztaljátok a test törékenységét, a körülöttetek élők előtt erős tanúságtételét tudjátok adni annak, hogy az élet igazán értékes kincse az evangélium, az Atya irgalmas szeretete, és nem a pénz vagy a hatalom. Még ha valaki fontos ember is a világ logikája szerint, egyetlen nappal sem toldhatja meg életét.

Szívből mondok köszönetet az egész adminisztratív személyzetnek is, valamint a Katolikus Egyetem különböző székhelyeiről, Milánóból, Bresciából, Piacenza-Cremonából a Gemelli Klinikára érkezett több ezer embernek. Személyesen mondok köszönetet mindezen említett személyeknek, és tudnotok kell: ismerem, mekkora odaadással és szenvedélyes szeretetettel végzitek munkátokat. Szívélyes üdvözletemet küldöm a Toniolo Intézet elnökének, Angelo Scola bíboros úrnak, valamint a Katolikus Egyetem általános egyházi asszisztensének, Claudio Giuliodori püspök úrnak.

Tudnotok kell, hogy nagyon szerettem volna találkozni veletek, de, miként jól tudjátok, életünknek nem mi vagyunk a birtokosai és nem rendelkezhetünk felette tetszésünk szerint. El kell fogadnunk törékenységünket. Hozzám hasonlóan töltsön el benneteket az a bizalom, hogy egyedül Istenben van a mi erőnk. Máriára bízlak benneteket, ti pedig továbbra is imádkozzatok értem, mert szükségem van rá.

 

 

(Tőzsér Endre SP fordítása)

 

© Libreria Editrice Vaticana, 2014.

© Tőzsér Endre SP, 2014.