2014. 05. 07. Általános kihallgatás – Katekézis a tanácsadásról

Általános kihallgatás

Ferenc pápa katekézise
a Szentlélek ajándékairól: a tanácsadásról

Szent Péter tér
2014. május 7. (szerda)
(Letölthető pdf, epub és mobi formátumban.)

 

 

 

 

Kedves Testvérek, jó napot kívánok!

Hallottuk az olvasmányban a Zsoltárok könyvéből azt a szakaszt, amely ezt mondja: „Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm” (Zsolt 16,7). Ez a Szentlélek egyik újabb ajándéka: a tanácsadás. Tudjuk, milyen fontos, hogy kényes helyzetekben számítassunk bölcs és bennünket szerető emberek javaslataira. Mármost a tanácsadás ajándéka révén Lelke által maga Isten világosítja meg szívünket, hogy ekképpen megértesse velünk, miként beszéljünk és cselekedjünk helyesen, és melyik utat kövessük. De hogyan is működik ez az ajándék bennünk?

1. Abban a pillanatban, amikor befogadjuk és vendégül látjuk szívünkben a Szentlelket, azonnal elkezd fogékonnyá tenni bennünket az ő hangjára, és azonnal elkezdi irányítani gondolatainkat, érzelmeinket és szándékainkat Isten szíve szerint. Ezzel egy időben arra késztet minket, hogy belső tekintetünkkel egyre jobban Jézus felé forduljunk, aki példaképünk abban, hogyan cselekedjünk és hogyan viszonyuljunk az Atyaistenhez és testvéreinkhez. A tanácsadás tehát az az ajándék, amellyel a Szentlélek képessé teszi tudatunkat, hogy konkrét döntést hozzunk közösségben Istennel, Jézusnak és az ő evangéliumának logikája szerint. Ily módon a Szentlélek segít minket, hogy növekedjünk belsőleg, növekedjünk pozitív irányba, növekedjünk a közösségben, és hogy ne kerüljünk az önzés és a szubjektivizmus hatalmába. A Szentlélek így segít minket növekedni és élni is a közösségben. Ezen ajándék megőrzésének lényegi feltétele az ima. Mindig visszatérünk ugyanarra a témára: az ima! De azért, mert az imádság nagyon fontos! Imádkozni azokkal az imákkal, amelyeket gyermekkorunk óta mindnyájan ismerünk, de imádkozni a saját szavainkkal is. Imádkozni az Úrhoz: „Uram, segíts nekem, adj tanácsot, mit kell most tennem?” Így az imával teret engedünk, hogy a Lélek jöjjön és segítsen minket az adott pillanatban, hogy tanácsot adjon, mit kell tennünk. Az imádság! Soha ne felejtsétek el az imát! Soha! Senki, de senki nem veszi észre, amikor imádkozunk a buszon, az utcán: imádkozzunk csendben, a szívünk mélyén, használjuk ki imádkozásra ezeket az időszakokat. Imádkozzunk, hogy a Lélek adja meg nekünk a tanácsadás ajándékát.

2. Az Istennel való meghitt együttlétben és amikor hallgatjuk az ő szavát, lassanként félretesszük egyéni logikánkat, amelyet többnyire zárkózottságunk, előítéleteink és törekvéseink diktálnak, és ehelyett megtanuljuk megkérdezni az Urat: Mi a te vágyad? Mi a te akaratod? Mi van tetszésedre? Ily módon kialakul bennünk egy mélységes összhang, szinte egytermészetűvé válunk Istennel a Lélekben, és megtapasztaljuk, mennyire igazak Jézus szavai, melyeket Máté evangéliumában olvasunk: „Ne aggódjatok, hogy miként beszéljetek, vagy mit mondjatok, mert abban az órában megadatik majd nektek, hogy mit kell mondanotok: nem ti fogtok ugyanis beszélni, hanem az Atya Lelke az, aki beszélni fog belőletek” (Mt 10,19–20).

A Lélek az, aki tanácsot ad nekünk, nekünk viszont teret kell adnunk a Léleknek, hogy tanácsot adhasson. Teret adni pedig azt jelenti, hogy imádkozunk, imádságban kérjük, hogy jöjjön és mindig segítsen nekünk.

3. Mint a Lélek minden más ajándéka, a tanácsadás is kincs az egész keresztény közösség számára. Az Úr nemcsak szívünk mélyén szól hozzánk – igen, ott is, de nemcsak ott –, hanem szól hozzánk testvéreinknek hangján és tanúságtételén keresztül is. Valóban nagy ajándék, hogy számíthatunk hívő férfiakra és nőkre, akik – főként életünk legbonyolultabb és legjelentősebb időszakaiban – segítenek nekünk, hogy világosság gyúljon szívünkben és felismerjük az Úr akaratát!

Emlékszem, egy alkalommal a lujáni kegytemplomban a gyóntatószékben ültem, amely előtt hosszú sor állt. Volt ott egy egészen modern srác, fülbevalóval, tetoválásokkal és hasonló dolgokkal… Azért jött, hogy elmondja, mi történt vele. Súlyos probléma nyomasztotta. Azt mondta nekem: „Elmeséltem mindezt édesanyámnak, édesanyám pedig azt tanácsolta nekem: menj Szűz Máriához, ő majd megmondja, mit kell tenned.” Látjátok, ez az asszony rendelkezett a tanácsadás ajándékával. Nem tudta, hogyan tudná a fia megoldani a problémáját, de megmutatta neki a helyes utat: menj Szűz Máriához, ő majd megmondja neked. Ez a tanácsadás ajándéka. Ez az alázatos, egyszerű asszony a legigazabb tanácsot adta a fiának. Ez a fiú elmesélte ugyanis nekem: „Ránéztem Szűz Máriára, és éreztem, hogy ezt meg ezt kell tennem.” Nekem semmit sem kellett mondanom, hiszen már mindent elintézett az anyuka és maga a fiú. Ez a tanácsadás ajándéka. Ti, anyukák, akikben megvan ez az ajándék, imádkozzatok, hogy használni tudjátok gyermekeitekkel. Ha tanácsot tudunk adni gyermekeinknek, az az Isten ajándéka.

Kedves barátaim, az imént hallott tizenhatodik zsoltár ezekkel a szavakkal hív minket imádkozni: „Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Szüntelenül az Úr van szemem előtt, nem ingok meg, mert jobbomon áll” (Zsolt 16,7–8). A Szentlélek mindig öntse szívünkbe ezt a bizonyosságot, és így töltsön el minket vigasztalásával és békéjével! Kérjétek mindig a tanácsadás ajándékát!

 

(Tőzsér Endre SP fordítása)

©   Libreria Editrice Vaticana, 2014.

©   Tőzsér Endre SP, 2014.