2014. 04. 20. Húsvéti üzenet, Urbi et orbi áldás és köszöntő

Ferenc pápa húsvéti üzenete,
Urbi et Orbi áldása és köszöntője

Szent Péter-bazilika erkélye
2014. április 20.
(Letölthető pdf, epub és mobi formátumban.)

 

 

 

 

ÜZENET

Kedves Testvéreim, boldog húsvétot!

Az egész világon jelenlévő egyházban visszhangzik az angyal asszonyokhoz intézett üzenete: „Ne féljetek! Tudom, hogy Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt… Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahová helyezték!” (Mt 28,5–6)

Ez az evangélium csúcspontja, ez a voltaképpeni örömhír: Jézus, a keresztre feszített feltámadt! Ez az esemény képezi hitünk és reményünk alapját: ha Krisztus nem támadt volna fel, akkor a kereszténység elveszítené értékét, az egyház egész küldetésének elapadna a lendülete, mivel innen indult el és mindig innen indul újra. Az üzenet, amelyet a keresztények elhoznak a világnak, ez: Jézus, a megtestesült Szeretet meghalt a kereszten a mi bűneinkért, ám az Atyaisten feltámasztotta s az élet és halál urává tette. Jézusban a szeretet legyőzte a gyűlöletet, az irgalom a bűnt, a jó a rosszat, az igazság a hazugságot, az élet a halált.

Ezért ezt mondjuk mindenkinek: „Jöjjetek, és lássátok!”. Minden emberi élethelyzetben, melyet törékenység, bűn és halál jellemez, az örömhír nem puszta szó, hanem az ingyenes és hűséges szeretetről szóló tanúságtétel: arról van szó, hogy kilépünk önmagunkból, hogy találkozzunk a másikkal, közel vagyunk ahhoz, akit megsebesített az élet, osztozunk azzal, aki nélkülözi a szükségeset, ott maradunk amellett, aki beteg, öreg vagy kitaszított… „Jöjjetek, és lássátok!”: a Szeretet erősebb, a Szeretet életet ad, a Szeretet kivirágoztatja a reményt a sivatagban.

Ezzel az örömteli bizonyossággal a szívünkben ma hozzád fordulunk, feltámadt Úr! Segíts keresnünk téged, hogy így mindenki találkozhasson veled, tudja, hogy van egy Atyánk, s ne érezzük magunkat árvának, hogy szerethessünk és imádhassunk téged.

Segíts, hogy leküzdjük az éhség csapását, amelyet súlyosbítanak a konfliktusok s a hatalmas pazarlások, amelyek olykor mi is tettestársak vagyunk.

Tégy minket képessé arra, hogy megvédjük a védteleneket, különösen a gyermekeket, a nőket és az időseket, akik olykor ki vannak téve annak, hogy kihasználják és elhagyják őket.

Add, hogy meggyógyíthassuk az Ebola-járványtól sújtottakat Guineában, Sierra Leonéban és Libériában, és mindazokat, akiket annyi másféle betegség fertőzött meg, amely fertőzések az elhanyagoltság és a végletes szegénység miatt is terjednek.

Vigasztald meg mindazokat, akik ma nem ünnepelhetik meg a húsvétot övéik körében, mivel igazságtalan módon elszakították őket szeretteiktől, és azt a számos embert, papokat és világiakat, akik a világ különböző pontjain üldöztetést szenvednek.

Erősítsd meg azokat, akik elhagyták hazájukat, hogy olyan helyre vándoroljanak, ahol jobb jövőt remélhetnek, méltósággal élhetik meg életüket, s – nem kevés esetben – szabadon vallhatják meg hitüket.

Kérünk téged, dicsőséges Jézus, vess véget minden háborúnak, minden nagy vagy kicsiny ellenségeskedésnek, akár ősi az, akár új keletű!

Különösképpen is kérünk Szíriáért, hogy mindazok, akik a konfliktus következményeit elszenvedik, megkaphassák a szükséges humanitárius segélyeket, s az érintett felek ne alkalmazzák többé arra a hatalmat, hogy általa halált vessenek, különösen a tehetetlen lakossággal szemben, hanem legyen meg bennük a bátorság arra, hogy béketárgyalásokat folytassanak, amely békére már oly régen várnak!

Kérünk, vigasztald meg az iraki testvérgyilkos erőszak áldozatait és tartsd fenn az izraeliek és palesztinok között újrakezdett tárgyalások által ébresztett reményeket.

Esedezünk hozzád, hogy érjenek véget az összecsapások a Közép-Afrikai Köztársaságban, s szűnjenek meg a vad terroristatámadások Nigéria egyes területein, ahogyan az erőszakos cselekmények is Dél-Szudánban.

Kérjük, hogy a lelkek forduljanak a kiengesztelődés és a testvéri egyetértés felé Venezuelában.

Feltámadásod által, amelyet idén együtt ünneplünk a Julianus-naptárt követő egyházakkal, kérünk, világosítsd meg és ösztönözd a békeszerzés ukrajnai kezdeményezéseit, hogy minden érdekelt fél a nemzetközi közösség támogatásával megtegyen mindent, hogy elkerülje az erőszakot, az egység és párbeszéd szellemében építse az ország jövőjét.

A Föld minden népéért kérünk téged, Urunk: te, aki legyőzted a halált, ajándékozd nekünk életedet, ajándékozd nekünk békédet!

 

URBI ET ORBI ÁLDÁS

A szent apostoloknak, Péternek és Pálnak, akiknek hatalmában és tekintélyében bízunk, járjanak közben értünk az Úrnál!

Ámen.

A Boldogságos mindenkor Szűz Mária, Szent Mihály arkangyal, Keresztelő Szent János és Szent Péter és Pál apostolok és az összes szentek érdemeiért és közbenjárására irgalmazzon nektek a mindenható Isten, bocsássa meg bűneiteket, és vezessen el Jézus Krisztus az örök életre!

Ámen.

Minden bűneitek elengedését és feloldozását, az igazi és gyümölcsöző bűnbánat lehetőségét, a megtérésre kész szívet és életetek megjobbítását, a Szentlélek vigasztaló kegyelmét, s végül a jó cselekedetekben való végső állhatatosságot adja meg nektek a mindenható és irgalmas Isten!

Ámen.

És a mindenható Istennek: az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor!

Ámen.

 

KÖSZÖNTÉS

Kedves Testvéreim!

Megújítom húsvéti jókívánságaimat mindnyájatoknak, akik egybegyűltetek itt a téren a világ minden részéről. Kiterjesztem húsvéti jókívánságaimat mindazokra, akik a különböző országokban a tömegtájékoztatási eszközök révén kapcsolódnak hozzánk. Vigyétek el családjaitokba és közösségeitekbe az örömhírt, hogy Jézus, a mi békénk és reményünk, feltámadt!

Megköszönöm jelenléteteket, imádságotokat és hitről tett tanúságtételeteket. Különösen és elismeréssel köszönöm meg a gyönyörű virágokat, amelyek Hollandiából származnak. Boldog húsvétot mindenkinek!

 

 

© Libreria Editrice Vaticana, 2013.