2014. 01. 29. Általános kihallgatás - Katekézis a bérmálásról

Általános kihallgatás

Ferenc pápa katekézise
a bérmálásról

Szent Péter tér
2014. január 29. (szerda)
(Letölthető pdf, epub és mobi formátumban.)

 

 

 

Kedves Testvérek, jó napot kívánok!

Ebben a szentségekről szóló harmadik katekézisben a bérmálással – másik nevén: konfirmációval – foglalkozunk, amelyet a keresztség folytatásaként kell felfognunk. A bérmálás elválaszthatatlanul hozzátartozik a keresztséghez. Ez a két szentség, az eucharisztiával együtt egyetlen üdvözítő eseményt képez, ez a „keresztény beavatás”, melynek során betagozódunk a meghalt és feltámadt Jézus Krisztusba, új teremtménnyé és az egyház tagjaivá válunk. Ez a magyarázata annak, hogy kezdetben egyidejűleg, a katekumenátusi út végén, általában húsvét éjszakáján szolgáltatták ki ezt a három szentséget. Ez pecsételte meg a felkészülési folyamatot és a keresztény közösségbe való fokozatos beilleszkedést, amely több évig is eltarthatott. A katekumenek lépésről lépésre haladtak, amíg eljutottak a keresztséghez, a bérmáláshoz és az eucharisztiához.

A bérmálás szentségét olaszul a cresima szóval szokás említeni, amely megkenést, felkenést jelent. Valóban, a krizmának is nevezett szent olaj révén a Szentlélek erejében Jézus Krisztushoz válunk hasonlóvá, aki az egyedül valóban „felkent”, a messiás, Isten szentje. A konfirmáció szó pedig arra emlékeztet, hogy ez a szentség növeli a keresztségben kapott kegyelmet: szorosabban egyesít Krisztussal, teljessé teszi egyházhoz kapcsolódásunkat; megadja nekünk a Szentlélek sajátos erejét, hogy terjesszük és védelmezzük a hitet, megvalljuk Krisztus nevét, és sose szégyelljük az ő keresztjét (vö. A Katolikus Egyház katekizmusa, 1303. pont).

Ezért legyen gondunk arra, hogy gyermekeink és fiataljaink részesüljenek ebben a szentségben. Mindnyájunknak legyen gondja arra, hogy meg legyenek keresztelve. Ez ugyanis jó, de talán nem teszünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy bérmálkozzanak. Így félúton maradnak, nem kapják meg a Szentlelket, aki pedig oly fontos a keresztény életben, mert ő ad erőt, hogy előrehaladjunk. Gondolkodjunk el egy kicsit, mindnyájan: valóban törődünk-e azzal, hogy gyermekeink részesüljenek a bérmálás szentségében? Ez fontos, igen fontos! Ha vannak gyermekeitek, serdülőkorúak, akik még nem bérmálkoztak, pedig meg meglenne a koruk rá, tegyetek meg mindent, hogy részesüljenek a teljes keresztény beavatásban és megkapják a Szentlélek erejét! Ez nagyon fontos!

Természetesen elengedhetetlen, hogy a bérmálandók megfelelő felkészítést kapjanak, olyat, amely azt tűzi ki céljául, hogy a bérmálandók személyesen azonosuljanak a Krisztusba vetett hittel, és felébressze bennük az egyházhoz tartozás érzését.

A bérmálás, mint minden szentség, nem az emberek, hanem Isten műve, aki gondját viseli életünknek: Fia képmására átalakít bennünket, hogy képessé tegyen úgy szeretni, ahogyan ő szeret. Úgy teszi ezt, hogy eltölt bennünket Szentlelkével, akinek működése átjárja az egész személyt és az egész életet, ahogyan ez kitűnik a Szentlélek hét ajándékából, amelyet a hagyomány a Szentírás fényében mindig hangsúlyozott. Nem akarom megkérdezni, emlékeztek-e, melyek ezek az ajándékok. Biztosan mindnyájan tudjátok. Nevetekben most én sorolom fel őket: a bölcsesség, az értelem, a jó tanács, a lelki erősség, a tudomány, a jámborság és az istenfélelem. Ezeket az ajándékokat a Szentlélek adta nekünk a bérmálás szentségében. A szentségekről szóló katekézisek után majd ezekről az ajándékokról szeretnék tanítást adni.

Amikor befogadjuk szívünkbe a Szentlelket, és engedjük, hogy cselekedjen, akkor maga Krisztus válik jelenvalóvá bennünk és ő alakul ki életünkben; rajtunk keresztül maga Krisztus fog imádkozni, megbocsátani, reményt és vigaszt nyújtani, ő szolgálja a testvéreket, ő karolja fel a szükséget szenvedőket és a legutolsókat, ő teremt közösséget és ő hinti el a béke magvait. Gondoljátok csak meg, mennyire fontos ez: a Szentlélek által maga Krisztus teszi mindezt közöttünk és értünk. Ezért fontos, hogy a gyermekek és a fiatalok részesüljenek a bérmálás szentségében.

Kedves testvérek, emlékezzünk arra, hogy részesültünk a bérmálás szentségében! Mindnyájan! Emlékezzünk mindenekelőtt azért, hogy köszönetet mondjunk az Úrnak ezért az ajándékért, azután pedig, hogy kérjük: segítsen valódi keresztényként élni, mindig örömmel haladni előre a nekünk ajándékozott Szentlélek által.

Látszik, hogy az utóbbi szerdákon a kihallgatás felénél áldást kapunk az égből, de ti bátrak vagytok! Csak így tovább!

 

(Kristóffy Lilla Krisztina fordítása)

 

©   Nyomtatásban való megjelentetéséhez a Gratuitas Szerzetesteológiai Intézet
előzetes engedélye szükséges.

©   Libreria Editrice Vaticana, 2014.

©   Kristóffy Lilla Krisztina, 2014.