2014. 01. 22. Általános kihallgatás - Beszéd a keresztények egységéről

Általános kihallgatás

Ferenc pápa beszéde a keresztények egységéről

Szent Péter tér
2014. január 22. (szerda) (az ökumenikus imahéten)
(Letölthető pdf, epub és mobi formátumban.)

 

 

 

Kedves Testvérek, jó napot kívánok!

Múlt szombaton kezdetét vette a keresztények egységének szentelt imahét, amely jövő szombaton, Szent Pál apostol megtérésének ünnepén fejeződik be. Ez a rendkívül értékes spirituális kezdeményezés már több mint száz éve mozgósítja a keresztény közösségeket. Arra szánjuk ezt az időszakot, hogy imádkozzunk minden megkeresztelt ember egységéért, Krisztus akaratának megfelelően: „hogy mindnyájan egyek legyenek” (Jn 17,21). Minden évben egy ökumenikus csoport a világ valamelyik térségében az Egyházak Ökumenikus Tanácsának és a Keresztény Egység Pápai Tanácsának vezetésével témát javasol és elkészíti az imahét segédkönyvét. Idén a kanadai egyházak és egyházi közösségek állították össze ezt a segédletet, amely Szent Pálnak a korinthusi keresztényeknek feltett kérdésére utal: „Hát részekre szakítható-e Krisztus?” (1Kor 1,13).

Nyilvánvalóan Krisztus nem osztható részekre. Mégis őszintén és fájdalommal el kell ismernünk, hogy közösségeink továbbra is megosztottan élnek, ami botrányt jelent. A közöttünk, keresztények között fennálló megosztottság botrány. Nincs rá jobb szó: botrány! „Vannak köztetek, akik azt mondják – írja Pál apostol –: »én Pállal tartok«, »én meg Apollóval«, »én Kéfással«, »én pedig Krisztussal« (1,12).” Azok sem vívták ki Pál elismerését, akik Krisztust vallották vezetőjüknek, mert arra használták fel a nevét, hogy elkülönüljenek a többiektől a keresztény közösségen belül. Krisztus neve azonban közösséget és egységet, nem pedig megosztottságot teremt! Ő azért jött, hogy közösséget hozzon létre közöttünk, nem pedig azért, hogy megosszon bennünket. A keresztség és a kereszt a keresztény tanítványság központi eleme, s ezek mindnyájunknál megvannak. A megosztottságok viszont gyengítik evangelizáló elkötelezettségünk hihetőségét és hatékonyságát, továbbá azt kockáztatják, hogy a keresztet megfosztjuk erejétől (vö. 1,17).

Pál szemrehányást tesz a korinthusiaknak vitáik miatt, ugyanakkor hálát ad az Úrnak „Isten kegyelméért, amelynek Krisztus Jézusban részesei lettetek, mert őbenne meggazdagodtatok minden adományban, tanításban és ismeretben” (1,4–5). Pálnak ezek a szavai nem pusztán formaságok, hanem annak a jele, hogy ő mindenekelőtt Istennek azokat az ajándékait nézi, amelyeket a közösségnek adott, és ő ezeknek őszintén örül. Az apostolnak ez a magatartása bátorítás számunkra és minden keresztény közösség számára, hogy örömmel ismerjük fel Isten azon ajándékait, amelyek a többi közösségben jelen vannak. A sajnos továbbra is meglévő megosztottságok miatti szenvedés ellenére felhívásként fogadjuk Pál szavait arra, hogy őszintén örüljünk azoknak a kegyelmeknek, amelyeket Isten más keresztényeknek nyújtott. Ugyanabban a keresztségben részesültünk, ugyanaz a Szentlélek adta nekünk a kegyelmet: ismerjük ezt el, és örüljünk neki!

Szép dolog felismerni a kegyelmet, amellyel Isten megáld bennünket, és még szebb, amikor más keresztényeknél találunk olyasmit, amire szükségünk van, valamit, amit ajándékként fogadhatunk testvéreinktől és nővéreinktől. A kanadai csoport, az idei imahét segédletének előkészítője nem arra szólította fel a közösségeket, hogy gondolkozzanak el, mit tudnának nyújtani keresztény szomszédjaiknak, hanem arra buzdította őket, hogy találkozzanak egymással, és így megértsék azt, hogy mindegyik keresztény közösség kaphat valamit a többiektől. Ez azonban valami többet igényel. Sok imát, alázatot, reflexiót és szüntelen megtérést igényel. Haladjunk előre ezen az úton, imádkozzunk a keresztények egységéért, hogy vége legyen ennek a botránynak, és ne legyen többé megosztottság közöttünk. Köszönöm!

 

 

(Kristóffy Lilla Krisztina fordítása)

 

©   Nyomtatásban való megjelentetéséhez a Gratuitas Szerzetesteológiai Intézet
előzetes engedélye szükséges.

©   Libreria Editrice Vaticana, 2014.

©   Kristóffy Lilla Krisztina, 2014.