2013. 12. 25. Urbi et Orbi üzenet 2013 karácsonyán

Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete
2013 karácsonyán

a Szent Péter-bazilika középső erkélyéről
2013. december 25. (szerda)
(Letölthető: pdf, epub, mobi formátumban.)

 

 

 

„Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön az embereknek, Isten kedveltjeinek” (Lk 2,14).

Kedves Testvéreim Rómában és az egész világon, jó napot és áldott karácsonyt kívánok!

Magamévá teszem az angyalok énekét, akik megjelentek a betlehemi pásztoroknak azon az éjszakán, amikor Jézus született. Ez az ének egybeköti az eget és a földet, magasztalással és dicsőítéssel fordul az ég felé, az emberek földjének pedig békét kíván.

Mindenkit hívok, hogy csatlakozzon ehhez az énekhez: ez az ének minden férfinak és nőnek szól, akik virrasztanak éjszaka idején, akik reménykednek egy jobb világban, akik gondját viselik másoknak és azon vannak, hogy alázatosan teljesítsék kötelességüket.

Dicsőség Istennek!

Karácsony ünnepe mindenekelőtt erre hív bennünket: dicsőítsük Istent, mert jó, hűséges és irgalmas. Ma azt kívánom mindenkinek, hogy ismerje fel Isten igazi arcát, az Atyáét, aki nekünk ajándékozta Jézust. Mindenkinek azt kívánom, hogy megérezze Isten közelségét, hogy ott álljon az ő jelenlétében, hogy szeresse és imádja őt.

És kívánom, hogy mindnyájan főleg az életünkkel dicsőítsük meg Istent, az iránta és testvéreink iránti érzett szeretetből odaadott éltünkkel.

Békesség az embereknek.

Az igazi béke, tudjuk jól, nem egymással szemben álló erők egyensúlya. Nem egy szép „homlokzat”, amely mögött ellentétek és megoszlások vannak. A béke mindennapi elkötelezettség, a béke „házi készítésű”, a béke előmozdítása Isten ajándékánál kezdődik, abból a kegyelemből fakad, amelyet Jézus Krisztusban adott nekünk.

Amikor jászolban fekvő gyermekre, a béke gyermekére tekintünk, gondoljunk a gyerekekre, akik a háborúk legtörékenyebb áldozatai, de gondoljunk az idősekre is, a bántalmazott nőkre, a betegekre… A háborúk kettétörnek és megsebeznek oly sok életet!

Az utóbbi időben gyűlöletet és bosszút szítva túl sok életet tört ketté a szíriai konfliktus. Továbbra is imádkozzunk az Úrhoz, hogy kímélje meg újabb szenvedésektől a szeretett szíriai népet, és a konfliktusban érintett felek vessenek véget minden erőszaknak és biztosítsák a hozzáférést a humanitárius segélyekhez. Láttuk, milyen hatalmas ereje van az imának! Örülök, hogy ma más vallási közösségek hívei is csatlakoznak a Szíria békéjéért mondott imánkhoz. Sose veszítsük el a bátorságot, hogy imádkozzunk! A bátorságot, hogy ezt mondjuk: Urunk, add a te békédet Szíriának és az egész világnak. És a nem hívőket is arra hívom, hogy kívánják a békét, vágyjanak rá azzal a vággyal, amely kitágítja a szívet: legyünk egyek mindannyian, vagy az imával vagy a vágyakozással. De mindnyájan a békéért.

Adj békét, gyermek, a Közép-Afrikai Köztársaságnak, amelyről az emberek gyakran megfeledkeznek. De te, Urunk, nem feledkezel meg senkiről! És el akarod vinni a békét arra a földre is, amelyet az erőszak és a nyomor spirálja tépáz, ahol oly sok ember hajléktalan, nélkülözi a vizet és élelmet, a létminimummal sem rendelkezik. Segítsd elő az egyetértést Dél-Szudánban, ahol a mostani feszültségek már túl sok áldozatot szedtek, és fenyegetik a békés együttélést abban a fiatal államban.

Te, béke fejedelme, térítsd meg mindenütt az erőszakosak szívét, hogy tegyék le a fegyvereket és lépjenek a párbeszéd útjára. Tekints Nigériára, amelyet szüntelen támadások sújtanak, amelyek nem kímélik az ártatlanokat és a védteleneket. Áldd meg a földet, amelyet arra választottál, hogy világra jöjj, és segítsd az izraeliek és palesztinok közötti béketárgyalások kedvező kimenetelét. Gyógyítsd be a sebeket a szeretett Irakban, amelyet még mindig gyakran sújtanak merényletek.

Te, élet ura, oltalmazd mindazokat, akiket neved miatt üldöznek. Adj reményt és vigaszt a száműzötteknek és a menekülteknek, különösen „Afrika szarvában” és a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. Add, hogy az emberhez méltó életet kereső menekültek befogadásra és segítségre találjanak. Soha többé ne forduljanak elő olyan tragédiák, mint idén Lampedusában, mely oly sok életet követelt!

Ó, betlehemi gyermek, érintsd meg mindazok szívét, akik emberkereskedelemben vesznek részt, hogy ráébredjenek ennek az emberiség ellen elkövetett bűnténynek a súlyosságára. Fordítsd tekintetedet a gyermekekre, akiket elrabolnak, megsebeznek és megölnek a fegyveres összetűzésekben, és azokra is, akiket katonának képeznek ki, és így megfosztják gyermekkoruktól.

Ég és a föld ura, tekints le bolygónkra, amelyet az emberek kapzsisága és mohósága gyakran igazságtalanul kizsákmányol. Segítsd és védelmezd mindazokat, akiket természeti katasztrófák sújtanak, különösen a kedves Fülöp-szigeteki népet, amelyet a közelmúltban súlyos tájfuncsapás ért.

Kedves testvéreim, ebbe a világba, a mai emberek közé megszületett a Megváltó, a mi Krisztus Urunk. Álljunk meg a betlehemi gyermek előtt. Engedjük, hogy szívünk megérintődjön: ne féljünk ettől. Ne féljünk attól, hogy szívünk meghatódjon! Szükségünk van arra, hogy szívünk elérzékenyüljön. Engedjük, hogy Isten gyengédsége felmelegítse; szükségünk van simogatásaira. Isten simogatásai nem okoznak sebeket: Isten simogatásai békét és erőt adnak nekünk. Szükségünk van simogatásaira. Isten nagy a szeretetben, övé a dicséret és a dicsőség mindörökké! Isten béke: kérjük, hogy segítsen nekünk minden nap építeni a békét életünkben, családjainkban, városainkban, nemzeteinkben és az egész világon. Engedjük, hogy megérintsen bennünket Isten jósága.

 

(Kristóffy Lilla Krisztina fordítása)

 

©   Nyomtatásban való megjelentetéséhez a Gratuitas Szerzetesteológiai Intézet
előzetes engedélye szükséges.

©   Libreria Editrice Vaticana, 2013.

©   Kristóffy Lilla Krisztina, 2013.