2013. 12. 24. Homília karácsony estéjén, az éjféli misén

Éjféli mise

Ferenc pápa homíliája
karácsony estéjén

Szent Péter-bazilika
2013. december 24. (kedd)
(Letölthető: pdf, epub és mobi formátumban.)

 

 

 

1. „A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát” (Iz 9,1).

Izajásnak ez a próféciája mindig újra megindít minket, különösen, amikor a karácsony éjszakai liturgiában halljuk. De nem csak valami érzelmes, szentimentális dolog ez, hanem azért indít meg minket, mert a mélységes igazságot mondja ki arról, amik vagyunk; úton lévő nép vagyunk, és körülöttünk – de bennünk is – sötétség és fény van. Ezen az éjszakán, miközben a sötétség szelleme beborítja a világot, újból végbemegy az esemény, amely mindannyiszor meglep és lenyűgöz minket: az úton lévő nép nagy fényességet lát. Olyan fényt, amely elgondolkodásra késztet erről a misztériumról, a járás és a látás misztériumáról.

Járni. Ez az ige eszünkbe juttatja a történelem folyását, azt a hosszú utat, ami az üdvtörténet, kezdve Ábrahámtól, atyánktól a hitben, akit egy nap arra hívott az Úr, hogy induljon el, lépjen ki országából, s menjen a felé a föld felé, amelyet Isten kijelöl majd számára. Attól kezdve nekünk int hívőknek ez adja meg identitásunkat: az ígéret földje felé zarándokló nép vagyunk. Ezt a történelmet mindig kíséri az Úr! Ő mindig hűséges szövetségéhez és ígéreteihez. Mivel hűséges, „Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség” (1Jn 1,5). A nép részéről azonban váltakoznak a fény és a sötétség, a hűség és a hűtlenség, az engedelmesség és a lázadás időszakai; a zarándokló nép és a tévelygő nép időszakai.

Személyes élettörténetünkben is váltakoznak a fényes és borús időszakok, a fények és árnyékok. Amikor szeretjük Istent és testvéreinket, akkor fényben járunk, de amikor szívünk bezárul, amikor a gőg, a hazugság vagy önös érdekünk keresése kerekedik felül bennünk, akkor sötétség száll le bennünk és körülöttünk. „Aki gyűlöli testvérét – írja János apostol –, az sötétségben van, sötétben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította” (1Jn 2,11). Úton lévő nép, de zarándokló nép, mely nem akar tévelygő nép lenni.

2. Ezen az éjszakán ragyogó fénynyalábként hangzik fel az apostol igehirdetése: „Megjelent Isten kegyelme, amely üdvösséget hoz minden embernek” (Tit 2,11).

A kegyelem, amely megjelent a világban, Jézus, aki Szűz Máriától született, és aki valóban ember és valóban Isten. Eljött történelmünkbe, együtt járta velünk az utat. Azért jött, hogy kiszabadítson minket a sötétségből és nekünk adja a fényt. Benne megjelent az Atya kegyelme, irgalma és gyengédsége: Jézus a megtestesült Szeretet. Nem csak egy bölcs tanító, nem egy eszménykép, amely felé tartunk, de amelyről tudjuk, hogy elérhetetlenül távol vagyunk tőle. Ő az élet és a történelem értelme, aki közöttünk ütötte fel sátorát.

3. A pásztorok voltak az elsők, akik látták ezt a „sátrat”, akik hírt kaptak Jézus születéséről. Azért voltak ők az elsők, mert az utolsók, a kirekesztettek közé tartoztak. És még azért voltak az elsők, mert virrasztottak az éjszakában, őrizték a nyájukat. A virrasztás a zarándokélet törvénye, és ők virrasztanak. Velük együtt álljunk meg a Gyermek előtt, álljunk meg csendben. Velük együtt köszönjük meg az Úrnak, hogy nekünk ajándékozta Jézust, és velük együtt engedjük, hogy szívünk mélyéből felszálljon a hála Isten hűségéért: Áldunk téged, magasságos Úristen, aki alászálltál értünk. Végtelen nagyságú vagy, és kicsivé lettél; gazdag vagy, és szegénnyé lettél; mindenható vagy, és gyengévé lettél.

Ezen az éjszakán osszuk meg az evangélium örömét: Isten szeret minket, annyira szeret, hogy testvérükként nekünk ajándékozta Fiát, mint fényt sötétségeinkben. Az Úr megismétli nekünk: „Ne féljetek!” (Lk 2,10). Ahogyan az angyalok mondták a pásztoroknak: „Ne féljetek!” Én is megismétlem mindnyájatoknak: Ne féljetek! Atyánk türelmes, szeret minket, nekünk ajándékozza Jézust, hogy vezessen utunkon az ígéret földje felé. Ő a fény, amely eloszlatja a sötétséget. Ő az irgalmasság: Atyánk mindig megbocsát nekünk. Ő a mi békénk. Ámen.

 

(Kristóffy Lilla Krisztina fordítása)

 

©   Nyomtatásban való megjelentetéséhez a Gratuitas Szerzetesteológiai Intézet
előzetes engedélye szükséges.

©   Libreria Editrice Vaticana, 2013.

©   Kristóffy Lilla Krisztina, 2013.