2013. 03. 16. Levél a jezsuita generálisnak, Adolfo Nicolásnak

Ferenc pápa levele

a Jézus Társasága általános elöljárójának

Adolfo Nicolás Pachónnak

2013. március 16.

 

(Pdf-ben a lap alján le is tölthető.)

 

 

 

Drága Nicolás Atya!

Nagy örömmel vettem kézhez udvarias levelét, amelyet saját és a Jézus Társasága nevében írt abból az alkalomból, hogy megválasztottak Szent Péter utódának. Levelében arról tájékoztat, hogy imádkozik személyemért és apostoli szolgálatomért, valamint kifejezi azon kívánságát, hogy rendíthetetlenül tovább kívánja szolgálni az egyházat és Krisztus helytartóját Loyolai Szent Ignác szabályzata szerint.

Szívből köszönöm a nagyrabecsülés és a lelki közelség ezen jelét, amelyet örömmel viszonzok: kérem az Urat, világosítsa meg és kísérje az összes jezsuitát, hogy a kapott karizmához hűen és szeretett rendünk szentjeinek nyomában lelkipásztori tevékenységükkel, de mindenekelőtt maradéktalanul az egyház, Krisztus jegyese szolgálatának szentelt életük tanúságtételével evangéliumi kovász lehessenek a világban, és szüntelenül keressék Isten dicsőségét és a lelkek javát.

Ezekkel az érzésekkel kérek minden jezsuitát, hogy imádkozzon értem, és rábízom magam Szűz Mária, mennyei anyánk szerető oltalmára. A bőséges isteni kegyelem zálogaként különleges szeretettel adom apostoli áldásomat, és kiterjesztem mindazokra is, akik tevékenységeikben együttműködnek a Jézus Társaságával, akik élvezik az ő jótékony műveiket és osztoznak rendünk lelkiségében.

Vatikán, 2013. március 16.

Ferenc

 

 

(Tőzsér Endre SP fordítása)

Gratuitas Szerzetesteológiai Intézet

 

 

 

©   Nyomtatásban való megjelentetéséhez a Gratuitas Szerzetesteológiai Intézet előzetes engedélye szükséges.

©   Libreria Editrice Vaticana, 2013.

©   Tőzsér Endre SP, 2013.