2013. 03. 13. Első megjelenés és Urbi et Orbi áldás

Első megjelenés és Urbi et Orbi áldás

Ferenc pápa első üdvözlő szavai

Szent Péter-bazilika erkélye

2013. március 13. (péntek)

(Pdf-ben a lap alján le is tölthető.)

 

 

 

 

Kedves Testvéreim! Jó estét!

Tudjátok, hogy a konklávé kötelessége az volt, hogy püspököt adjon Rómának. Úgy tűnik, bíboros testvéreim szinte a világ végére mentek el érte…, de itt vagyunk… Köszönöm a fogadtatást! A római egyházmegye közösségének megvan a püspöke: köszönöm! Mindenekelőtt imádkozni szeretnék kiérdemesült püspökünkért, XVI. Benedekért. Imádkozzunk érte együtt, hogy az Úr megáldja és a Szűzanya oltalmazza.

[A Szentatya elimádkozta a hívekkel a miatyánkot, az üdvözlégyet és a dicsőséget.]

Most pedig induljunk el ezen az úton: a püspök és a nép közös útján. Ez a római egyház útja, azé a városé, amely az összes egyházak előtt jár a szeretetben. Ez a testvériség, a szeretet, a köztünk lévő bizalom útja. Mindig imádkozzunk egymásért, kölcsönösen. Imádkozzunk az egész világért, azért, hogy széles körű testvériség valósuljon meg.

Azt kívánom, hogy egyházunknak ez az útja, amelyen ma elindulunk, és amelyen az itt jelenlévő bíboros helynököm fog segíteni engem, gyümölcsöző legyen e gyönyörű város evangelizálásában!

Most szeretnék áldást adni rátok, de előbb egy szívességet kérek tőletek: mielőtt a püspök megáldaná a népet, kérem, hogy először ti imádkozzatok az Úrhoz, hogy megáldjon engem: a nép imáját kérem, a népét, mely áldást kér püspökére. Mondjuk el csendben ezt az imát, a ti imádságotokat, értem. [Csend.]

Most áldást adok rátok, és az egész világra, minden jóakaratú emberre. [Áldás latinul.]

Testvéreim, elköszönök. Nagyon köszönöm, ahogy fogadtatok. Imádkozzatok értem, és hamarosan újra találkozunk! Holnap szeretnék elmenni a Szűzanyához imádkozni, hogy oltalmazza egész Rómát. Jó éjszakát és jó pihenést!

 

(Tőzsér Endre SP fordítása)

Gratuitas Szerzetesteológiai Intézet

 

 

©   Nyomtatásban való megjelentetéséhez a Gratuitas Szerzetesteológiai Intézet előzetes engedélye szükséges.

©   Libreria Editrice Vaticana, 2013.

©   Tőzsér Endre SP, 2013.