világi intézmények

Štrukelj, Anton: Krisztusban élt élet. Hans Urs von Balthasar teológiájának eleven középpontja: a keresztény életállapotok

Adatok
Szerző: 
Štrukelj, Anton
Cím: 
Krisztusban élt élet. Hans Urs von Balthasar teológiájának eleven középpontja: a keresztény életállapotok

Vigilia 70 (2005/6) 457–466. (Ford. Görföl Tibor)

János Pál, II.: Vita consecrata. Apostoli buzdítás a megszentelt életről és annak küldetéséről az egyházban és a világban

Adatok
Szerző: 
János Pál, II.
Cím: 
Vita consecrata. Apostoli buzdítás a megszentelt életről és annak küldetéséről az egyházban és a világban

In: Tőzsér Endre (szerk.): Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2007, 297–380. (Ford. Diós István)

Csatolt PDF: 

KEK [II. János Pál]: Katolikus Egyház katekizmusa (1992) (részletek)

Adatok
Szerző: 
KEK [II. János Pál]
Cím: 
Katolikus Egyház katekizmusa (1992) (részletek)

A Katolikus Egyház katekizmusa (1992) (részletek) [A dokumentum idézése: KEK és szám.]

Egyházi törvénykönyv (részletek) (1983)

Adatok
Szerző: 
[II. János Pál]
Cím: 
Az egyházi törvénykönyv (részletek) (1983)

Az egyházi törvénykönyv (részletek) (1983) [Idézése: CIC és kánon (és pont)]

Vatikáni Zsinat, II.: Perfectae caritatis. Határozat a szerzetesi élet korszerű megújításáról

Adatok
Szerző: 
Vatikáni Zsinat, II.
Cím: 
Perfectae caritatis. Határozat a szerzetesi élet korszerű megújításáról

In: Tőzsér Endre (szerk.): Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2007, 39–49. [A dokumentumra mindig így hivatkozunk: PC és szám]

Feliratkozás RSS - világi intézmények csatornájára