közösségi élet

Mi az oka a szerzetesi hivatások válságának?

Megelőzni a kilépéseket, megerősíteni a hűséget

José Rodríguez Carballo érsek „Hivatásbeli törékenység: mennyiben felelősek a megszentelt élet intézményei?” címmel tartott előadást az Antonianumon. Ennek közöljük az első részét, mely a szerzetes élet elhagyásának okait vizsgálja, valamint a végkövetkeztetéseit.

Orosz Athanáz: Perfectae caritatis. Határozat a szerzetesi élet korszerű megújításáról (1965) [a dokumentum háttere és magyarázata]

Adatok
Szerző: 
Orosz Athanáz
Cím: 
Perfectae caritatis. Határozat a szerzetesi élet korszerű megújításáról (1965) [a dokumentum háttere és magyarázata]

In: Kránitz Mihály (szerk.): A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai negyven év távlatából 1962–2002. A zsinati dokumentumok áttekintése és megvalósulása, Szent István Társulat, Budapest 2002, 201–223.

Csatolt PDF: 

Leavy, Matthew OSB: Testvéri kapcsolatok a közösségben

Adatok
Szerző: 
Leavy, Matthew OSB
Cím: 
Testvéri kapcsolatok a közösségben

Borostyán-kút 6 (2007/2–3) 2–33. (ford. Juhász-Laczik Albin – Ontko Henrik – Sárai Szabó Kelemen)

Kerkhofs, Jan SJ: Bízzuk rá magunkat Jézus Lelkére! Az egyház és a rendek pusztai vándorlása

Adatok
Szerző: 
Kerkhofs, Jan SJ
Cím: 
Bízzuk rá magunkat Jézus Lelkére! Az egyház és a rendek pusztai vándorlása

Teológia 28 (1994/2) 103–109. (ford. Bánhegyi B. Miksa)

Csatolt PDF: 

Edelényi Judit SSS: Új fogalom az 1983-as CIC-ben: az „apostoli élet társasága”

Adatok
Szerző: 
Edelényi Judit SSS
Cím: 
Új fogalom az 1983-as CIC-ben: az „apostoli élet társasága”

Kánonjog 1 (1999/1–2) 89–94.

Csatolt PDF: 

Szerzetesek és Világi Intézmények Kongregációja: A szerzeteséletről szóló egyházi tanítás lényegi elemei, tekintettel az apostoli szolgálatot ellátó intézményekre

Adatok
Szerző: 
Szerzetesek és Világi Intézmények Kongregációja
Cím: 
A szerzeteséletről szóló egyházi tanítás lényegi elemei, tekintettel az apostoli szolgálatot ellátó intézményekre

In: Tőzsér Endre (szerk.): Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2007, 159–181. (Ford. Várnai Jakab OFM – Orosz Lóránt OFM)

Szerzetesek és Világi Intézmények Kongregációja: A szerzetesi élet szemlélődő dimenziója (1980)

Adatok
Szerző: 
Szerzetesek és Világi Intézmények Kongregációja
Cím: 
A szerzetesi élet szemlélődő dimenziója (1980)

In: Tőzsér Endre (szerk.): Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2007, 117–128. (Ford. Beke Tünde Lídia OSB Obl.)

Vatikáni Zsinat, II.: Perfectae caritatis. Határozat a szerzetesi élet korszerű megújításáról

Adatok
Szerző: 
Vatikáni Zsinat, II.
Cím: 
Perfectae caritatis. Határozat a szerzetesi élet korszerű megújításáról

In: Tőzsér Endre (szerk.): Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2007, 39–49. [A dokumentumra mindig így hivatkozunk: PC és szám]

Feliratkozás RSS - közösségi élet csatornájára