imádság

A szerzetesség mint az imádság iskolája

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2014. március 22-én azonos címmel rendezett tudományos konferencia előadásainak szerkesztett szövegeit tartalmazza.

A tanulmányok szerzői: Megnyitó: Orosz Atanáz, a Miskolci Apostoli Exarchátus püspök exarchája. Előadók: Maximiliano Herráiz García OCD (Ávila), Laczkó Zsuzsa SJC, Varga Kapisztrán OFM, Nárai Éva Sr. Ferenc Mária OSC, Jeges Valéria Mirjam OCD.

 

Somorjai Ádám (szerk.): Szerzetesség, monasztikum, bencésség II/1-2.

 

Előszó

A Szerzetesség, monasztikum, bencésség első kötete, mely eredetileg 1976-ban készült, és 1998-ban jelent meg nyomtatásban, most második kötettel egészül ki. Az első kötet előszavában mondottak itt is érvényesek. Eredetileg e kötethez nem terveztünk előszót, a 3. oldalon közölt mottón kívül.

Maciej Bielawski et al.: A bizánci szerzetesség

 

A bizánci szerzetesség szellemisége napjainkban is elven. A szívből indult ki minden értéke, a szívhez vezette követőit. Talán a „szívkultúra” a legfontosabb dimenzió, amelyben a bizánci szerzetesség kutatott, s ide utalja vissza azt, aki megpróbálja megismerni és megérteni. Az emberi szív Istent óhajtja, és benne találkozik is Istennel. Hogyan élték azt meg mindennapjaikban a bizánci szerzetesek – erről szól a könyv.

 

Kocsis Fülöp: A megszenteltség a bizánci hagyományban

Adatok
Témakör: 
Szerző: 
Kocsis Fülöp
Cím: 
A megszenteltség a bizánci hagyományban

Vigilia 74 (2009/9) 651–658.

János Pál, II.: Vita consecrata. Apostoli buzdítás a megszentelt életről és annak küldetéséről az egyházban és a világban

Adatok
Szerző: 
János Pál, II.
Cím: 
Vita consecrata. Apostoli buzdítás a megszentelt életről és annak küldetéséről az egyházban és a világban

In: Tőzsér Endre (szerk.): Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2007, 297–380. (Ford. Diós István)

Csatolt PDF: 

Szerzetesek és Világi Intézmények Kongregációja: A szerzeteséletről szóló egyházi tanítás lényegi elemei, tekintettel az apostoli szolgálatot ellátó intézményekre

Adatok
Szerző: 
Szerzetesek és Világi Intézmények Kongregációja
Cím: 
A szerzeteséletről szóló egyházi tanítás lényegi elemei, tekintettel az apostoli szolgálatot ellátó intézményekre

In: Tőzsér Endre (szerk.): Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2007, 159–181. (Ford. Várnai Jakab OFM – Orosz Lóránt OFM)

Cesare Vaiani: Assisi Szent Ferenc útja

E rövid összefoglaló Assisi Szent Ferenc lelki tapasztalatát műveiből kiindulva mutatja be, három fő témát véve alapul: az Úr Lelkének birtoklását, a tulajdon nélküli életet, valamint a viszonzásra törekvést.

Assisi Szent Ferenc írásainak alaposabb megismerése során kiderül, hogy minden intelem, szabály, ima valamilyen módon ezzel a három fő gondolattal függ össze. Ferenc tapasztalatában ezek központi elemek, így alapvetőnek kell lenniük minden lelkiség számára, amely valóban ferencesnek vallja magát.

Feliratkozás RSS - imádság csatornájára