Fogadalmak

Radcliffe, Timothy OP: Szerzetesi hivatások: elhagyni az identitás megszokott jegyeit

Adatok
Szerző: 
Radcliffe, Timothy OP
Cím: 
Szerzetesi hivatások: elhagyni az identitás megszokott jegyeit

Vigilia 74 (2009/9) 642–650. (Ford. Petres E. Lúcia)

Orosz Athanáz: Perfectae caritatis. Határozat a szerzetesi élet korszerű megújításáról (1965) [a dokumentum háttere és magyarázata]

Adatok
Szerző: 
Orosz Athanáz
Cím: 
Perfectae caritatis. Határozat a szerzetesi élet korszerű megújításáról (1965) [a dokumentum háttere és magyarázata]

In: Kránitz Mihály (szerk.): A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai negyven év távlatából 1962–2002. A zsinati dokumentumok áttekintése és megvalósulása, Szent István Társulat, Budapest 2002, 201–223.

Csatolt PDF: 

Ferenczy Rita – Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem.: Mennyiben érinti kánonjogi, illetve polgári jogi szempontból a természetes személy jog- és cselekvőképességét a valamely szerzetesi intézményben letett fogadalom?

Adatok
Témakör: 
Szerző: 
Ferenczy Rita – Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem.
Cím: 
Mennyiben érinti kánonjogi, illetve polgári jogi szempontból a természetes személy jog- és cselekvőképességét a valamely szerzetesi intézményben letett fogadalom?

Kánonjog 5 (2003) 77–86.

Csatolt PDF: 

Timothy Radcliffe OP: Új dalt énekeljetek – A keresztény hivatás

A ma is keresett előadó, népszerű prédikátor, a Domonkos-rend korábbi legfőbb elöljárója ebben a sok nyelvre lefordított, bestsellerré vált könyvében olyan előadások, levelek, prédikációk szövegét adja közre, amelyek fő címzettjei szerzetesek. Ám mivel a szerzetesi életnek – meggyőződése szerint – csak akkor van értelme, ha van mondanivalója a keresztény élet és általában véve az emberi élet számára, jó szívvel ajánlja írásait a szélesebb olvasóközönségnek is.

Feliratkozás RSS - Fogadalmak csatornájára